You are here

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 22η Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στο δικηγορικό γραφείο του κυρίου Θεοφάνη Κούσουλα, που βρίσκεται στην Αθήνα (Λυκαβητού 5) , μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε που θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166//93 καθώς και το υποβληθέν σχέδιο συγχώνευσης (Θέμα 1ο).

2. Αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση συνολικού ποσού ευρώ 1.686.727,55 που προέκυψε από αποθεματικό (ευρώ 1.509.200) λόγω της ανωτέρω απορρόφησης και αποθεματικό (ευρώ 77.527,55) λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Για λόγους στρογγυλοποίησης η ονομαστική αξία της μετοχής ορίσθηκε σε 0,90 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Έτσι από το ανωτέρω προς κεφαλαιοποίηση συνολικό ποσό των ευρώ 1.686.727,55, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίσθηκε το ποσό των ευρώ 1.611.414,28 και το υπολειπόμενο ποσό των ευρώ 75.313,27 άγεται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου(Θέμα 2ο).

3.Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ανωτέρω απόφαση για κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ανέρχεται πλέον στο ποσό των ευρώ 10.359.091,80 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 λεπτά του ευρώ εκάστη (Θέμα 3ο).

4.Αποφασίστηκε η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με ένα ακόμη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κύριο Αντώνιο Καραβία (Θέμα 4ο).

5.Aποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ . Αντώνιος Καραβίας , Χρήστος Αγορίτσας και Βασίλειος Ηλιόπουλος (Θέμα 5ο).
Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου, 2009 - 14:09