You are here

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 26η Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στην έδρα της, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2008, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γ.Σ διαπίστωσε ότι η εταιρία δεν πραγματοποίησε κέρδη και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος καταβολής μερισμάτων (Θέμα 1ο).

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008 (Θέμα 2ο).

3.Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2009 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 3ο).

4.Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 65.000 ευρώ σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009(Θέμα 4ο).

5.Aποφασίστηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρίας, με τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, στους τομείς της εμπορίας βάμβακος και της επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων έτσι ώστε ο σκοπός της μητρικής εταιρίας να καλύπτει τον σύνολο των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της. (Θέματα 5ο και 6ο).

6.Eγκρίθηκε η αγορά μετοχών μειοψηφικού πακέτου θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε, προκειμένου η εταιρία να αποκτήσει το 100% των μετοχών και να προβεί μελλοντικά σε απορρόφησή της. (Θέμα 7ο).

7.Εκλέχθηκε νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος. Καραβίας Αντώνιος του Σπυρίδωνος, τέως Διευθυντής του Alpha Private Banking και Vice President της Merill Lynch. Ορίστηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής τον κο Αντώνιο Καραβία και μέλη τους : Αγορίτσα Χρήστο και Ηλιόπουλο Βασίλειο. Όλοι τους φέρουν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (Θέμα 8ο).
Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 2009 - 12:14