You are here

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου ΝΑΥΣ το οποίο βρίσκεται στην έδρα της εταιρείας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Αθανασιάδη Νόβα 33, Παραλία Ψανής) , για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της 19ης χρήσης (1/1/2008-31/12/2008) της εταιρίας και της 10ης του Ομίλου μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.

5. Επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τομείς

6. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας

7. Απόφαση για αγορά μετοχών μειοψηφικού πακέτου θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε

8. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Δευτέρα, 1 Ιουνίου, 2009 - 11:30