You are here

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2012 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18 Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Λυγιάς Ναυπάκτου) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2011 (από 01/01/2011 έως 31/12/2011) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπο κρίση εταιρική χρήση 2011 (1/1/2011-31/12/2011).

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση επέκτασης του σκοπού της εταιρίας για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και την συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.

6. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού για το σκοπό της εταιρίας.

7. Διαγραφή άρθρων 39 (Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο) και 40 (Ελεγκτές πρώτης ελεκτικής χρήσης) του καταστατικού της εταιρίας

8. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.


Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος ʼϋλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε » (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 13 Ιουνίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής ), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2012 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 15η Ιουνίου 2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρίας στην οποία διατίθεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι: www.nafpaktos-yarns.gr, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2012.
Πέμπτη, 24 Μαΐου, 2012 - 16:45