You are here

Lemeco: Split δια δέκα και έκδοση Rights και Warrants

Το Δ.Σ. της Lemeco Silvex Industries σε συνεδρία του χθες 12 Ιουνίου 2000 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τους τελικούς λογαριασμούς για το 1999 και καθόρισε όπως η ετήσια γενική συνέλευση γίνει την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2000.

2. Εξουσιοδότησε την Διεύθυνση της εταιρείας όπως αρχίσει διαπραγματεύσεις με δύο συγκεκριμένες εταιρείες που διαθέτουν παρόμοια εργοστάσια με το εργοστάσιο της εταιρείας, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας συνενώσεως των εργοστασίων και την δημιουργία μεγαλύτερης και πιο αποδοτικής μονάδας παραγωγής.

3. Μελέτησε το Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Η κεφαλαιουχική αξία του χαρτοφυλακίου αυτού από τον Ιανουάριο 2000 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί κατά ΛΚ 1,3 εκάτ. Προς περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής απεδέχθη πρόταση της συνδεδεμένης εταιρείας Lemeco Industries δια την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέχρι του ποσού ΛΚ 1 εκάτ. επί του εκάστοτε υπόλοιπου θα καταβάλλεται τόκος προς 8% ετησίως.

4. Με σκοπό την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας το Δ.Σ. αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει προς τούτο στις 27.7.2000 τα ακόλουθα:

α. Την υποδιαίρεση (split) της μετοχής της εταιρείας αυτής ώστε μία υπάρχουσα μετοχή ονομαστικής αξίας 100 σεντ να αντικατασταθεί με 10 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ έκαστη.

β. Την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου από ΛΚ 3.305.000 σε ΛΚ 25.000.000 δηλαδή σε 250.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ έκαστη.

γ. Την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (rights) με αναλογία δύο δικαιώματα προτίμησης για κάθε μία νέα μετοχή ονομαστικής αξίας 10 σεντ. Το κάθε δικαίωμα προτίμησης θα μετατρέπεται σε μετοχή δια της πληρωμής του ποσού των 20 σεντ. Ως ημερομηνία αρχείου για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών καθορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2000 και επομένως με βάση τους κανόνες διαπραγμάτευσης από την 30η Αυγούστου η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς τα δικαιώματα προτίμησης (Rights) τα οποία θα ανήκουν στον μεταβιβάζοντα. Για την περίοδο από 30 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2000, νοουμένου ότι το ΧΑΚ θα το εγκρίνει, το μητρώο των μετόχων της εταιρείας θα κλείσει για να πραγματοποιηθεί η υποδιαίρεση (split) των μετοχών.

δ. Δια κάθε πέντε νέες μετοχές, περιλαμβανομένων και αυτών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, θα παραχωρηθεί ένα Δικαίωμα αγοράς μετοχών (warrant) με τιμή μετατροπής 20 σεντ.
Τρίτη, 13 Ιουνίου, 2000 - 00:00