You are here

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 150.000 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών

Τρίτη, 29 Μαρτίου, 2005 - 00:00