You are here

NETinfo: Ετ.Γ.Σ. και Έκτ.Γ.Σ. την 1/7 για υιοθέτηση Πολιτικής Αποδοχών των Διευθυντών, έκδοση μέχρι 192.310 μετοχών και δημιουργία Σχεδίου Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών