You are here

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποδοχής ΔΠ από Velgraf Asset Management προς Τοξότης

H εταιρεία Velgraf Asset Management Plc (o «Προτείνοντας»), ανακοινώνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος»), ότι έχει ολοκληρωθεί στις 7 Αυγούστου 2014 η διαδικασία αποδοχής της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ («COV» ή «Υπό Εξαγορά Εταιρεία») (η «Δημόσια Πρόταση»), η οποία είχε διατυπωθεί στις 22 Μαΐου 2014.

Κατά τις 22 Μαΐου 2014, ημερομηνία ανακοίνωσης διατύπωσης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνοντας κατείχε άμεσα το 61,92% (12.816.781 μετοχές) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ενώ δεν κατέχονταν μετοχές από πρόσωπα που με βάση το Νόμο θεωρείται πως ενεργούσαν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα και δεν υπήρχαν έμμεσες συμμετοχές.

Το συνολικό ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από μετόχους της COV έφτασε περίπου το 10,33%, καθώς υποβλήθηκαν αποδοχές για 2.137.650 μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Το συνολικό ποσοστό αποδοχής προστιθέμενο στο 61,92% που κατείχε ο

Προτείνοντας άμεσα, στη λήξη της Δημόσιας Πρότασης στις 7 Αυγούστου 2014, δίδει στον Προτείνοντα συνολική συμμετοχή 72,24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το τελικό ποσοστό αποδοχής δύναται να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που κατά τον τελικό έλεγχο των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης, καθώς και των εγγράφων που απαιτούνται να συνοδεύουν τα εν λόγω έντυπα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία και ως εκ τούτου δεν θα γίνουν αποδεκτά.
Δευτέρα, 11 Αυγούστου, 2014 - 11:09