You are here

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Πρόθεση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), στο πλαίσιο  υλοποίησης για το έτος 2019 του εγκεκριμένου από την Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση των Μετόχων της 15/02/2018 Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, ως μέρους της εγκεκριμένης Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων ανακοινώνει ότι:

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2019, η Εταιρεία προτίθεται να αγοράσει έως 30.000.000 ίδιες μετοχές, κατά τη χρονική περίοδο από 25/2/2019 έως και 10/02/2020 σε εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή. Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται σε €135,7 εκ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων. Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Η Εταιρεία θα αναθέσει στην Χρηματοοικονομική Εταιρεία Morgan Stanley & Co International Plc ως Κύριο Ανάδοχο, την διαχείριση κατά την κρίση της, του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο.

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι σήμερα η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/4/2014, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8/3/2016 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παρ. 4.1.3.14).

 

Παρασκευή, 22 Φεβρουάριος, 2019 - 14:32