You are here

PROFILE A.E.B.E.: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.624.108 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 64,54% επί συνόλου 11.812.193 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι για 25.098 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profile.gr). 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,47 Ευρώ σε 0,515 Ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.624.108

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,54%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.624.108

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.624.108

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,515 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.624.108

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,54%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.624.108

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.624.108

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του πρώτου , όσο και επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.624.108

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,54%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.624.108

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.624.108

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ), σχετικά με την προσήκουσα εκτέλεση και υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων (Θέματα 1ο και 2ο) αναφορικά με την ισόποση αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες  εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.624.108

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,54%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.624.108

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.624.108

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Δευτέρα, 9 Μαρτίου, 2020 - 11:12