You are here

£7,300,000 τα κέρδη της Woolworth: 17,8 σεντ το κέρδος ανά μετοχή

Δήλωση Προέδρου για τα αποτελέσματα του 1999

Ενοποιημένα αποτελέσματα 1999

Κατά το 1999 το Συγκρότημα Γούλγουερθ έχει επιτύχει πραγματικά εξαιρετικά αποτελέσματα με αύξηση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους μετόχους στο εντυπωσιακό ποσοστό του 507%, φθάνοντας τα £7,300,000 από £1,203,000 του προηγούμενου έτους. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 15.4% και έφθασε τα £51,037,000 από £44,215,000 που ήταν το 1998.

Το κέρδος από εργασίες πριν από την απόσβεση εμπορικής εύνοιας και τη διάθεση επενδύσεων ανήλθε σε £3,219,000 έναντι £1,757,000 το 1998, μια αύξηση κατά 83%

Μετά την προσθήκη των κερδών από την διάθεση επενδύσεων και την αφαίρεση απόσβεσης εμπορικής εύνοιας, τα κέρδη πριν τη φορολογία ανήλθαν σε £7,721,000. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε £7,300,000.

Τα κέρδη ανα μετοχή των 25 σεντ ανήλθαν σε 18,1 σεντ, είναι δηλαδή σχεδόν εξαπλάσια από αυτά του 1998.

Κατά το 1999 συνεχίστηκαν οι δαπάνες για βελτιωμένους και νέους χώρους πωλήσεων με στόχο την ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών και την επίτευξη ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων για τα επόμενα έτη.

Η διάθεση των επενδύσεων του Συγκροτήματος που πραγματοποιήθηκε περί το τέλος Ιουνίου 1999 απέφερε σημαντικά κέρδη και είχε σαν επακόλουθο τη σημαντική αύξηση της ρευστότητας κατά £15,2 εκατομμύρια. Τούτο έχει ανάλογο θετικό αντίκτυπο στο ύψος των τόκων που πληρώνονται ετησίως, στην ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής και αγοραστικής ικανότητας, και σε τελική ανάλυση, στην περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας του Συγκροτήματος.

Με τα αποτελέσματα αυτά και με βάση τις τιμές στο ΧΑΚ, ο Λόγος Τιμής προς Κέρδη (P/E Ratio) της μετοχής της Woolworth είναι σήμερα μόνο 13 φορές.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ WOOLWORTH & CTC ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΡΙΣΤΗΣ, όλοι οι μέτοχοι της Woolworth και της CTC θα επωφεληθούν από τη νέα έκδοση μετοχών της ΚΡΙΣΤΗΣ . Συγκεκριμένα θα παραχωρηθεί 1 μετοχή της ΚΡΙΣΤΗΣ για κάθε 10 μετοχές της CTC ή της Woolworth στην τιμή των 50 σεντ. Η ημερομηνία που θα καθορίζει τους δικαιούχους θα ανακοινωθεί σύντομα. Παράλληλα για κάθε 5 μετοχές ΚΡΙΣΤΗΣ που θα παραχωρηθούν, θα δοθεί ένα δωρεάν Warrant της εταιρίας ΚΡΙΣΤΗΣ, που θα μπορεί να εξασκηθεί το Δεκέμβριο κάθε έτους, για τα επόμενα 3 χρόνια, στην τιμή των 75 σεντ.

Η προνομιακή αυτή μεταχείριση, δεδομένων των εξαιρετικών προοπτικών της ΚΡΙΣΤΗΣ, θα παράσχει σημαντικά οφέλη στους μετόχους της Woolworth και της CTC. Ταυτόχρονα θα επωφεληθεί ως συνεργάτης και η εταιρεία Woolworth από την παραχώρηση σημαντικού αριθμού μετοχών, πράγμα που θα ενισχύσει περισσότερο την κερδοφορία της μέσα στο 2000.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όπως είναι γνωστό το 1999 ήταν ο πρώτος χρόνος πλήρους λειτουργίας του νέου πολυκαταστήματος Woolworth Ledra. To κατάστημα αυτό έχει επιτύχει κερδοφόρα αποτελέσματα από το πρώτο έτος λειτουργίας του και η κερδοφορία αυτή συνεχίζεται με αυξημένους ρυθμούς.

Από το Μάρτιο του 1999 λειτούργησε το Μεγαλοκατάστημα Super Home centre που ανήκει κατά 51% στο συγκρότημα Woolworth.

Η προσθήκη δύο νέων καταστημάτων ΝΕΧΤ στην Λάρνακα και Πάφο, η αλυσίδα των καταστημάτων Γερμανός και η εξασφάλιση της αντιπροσωπείας της πολύ γνωστής σειράς καλλυντικών Christian Dior, τόσο για την κυπριακή αγορά όσο και για τα Καταστήματα Αδασμολόγητων, θα έχουν σημαντική συμβολή στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία του συγκροτήματος.

Τα φημισμένα προϊόντα Villeroy & Boch γίνονται συνεχώς πιο γνωστά στην κυπριακή αγορά και αυξάνουν τις πωλήσεις τους.

Η βελτίωση του πολυκαταστήματος Woolworth Apollo στην Λεμεσό, και η εισαγωγή της Κάρτας Woolworth Club ήδη συμβάλλουν ουσιαστικά στα θετικά αποτελέσματα του συγκροτήματος.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πολύ σημαντικό γεγονός που θα συμβάλει στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του Συγκροτήματος Woolworth στη λιανική αγορά του τόπου, είναι η σύναψη συμφωνίας με την Carrefour Γαλλίας για τη δημιουργία μεγαλοκαταστημάτων σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Το πρώτο τέτοιο πολυκατάστημα θα αποτελεί μέρος του πολυσύνθετου Εμπορικού Κέντρου στο Πάρκο Σιακόλα, στην είσοδο της Λευκωσίας.

Η ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου που θα στεγάσει το νέο μας πολυκατάστημα ειδών νεανικής μόδας Avenue στην πιο κεντρική λεωφόρο της Λευκωσίας, τη λεωφόρο Μακαρίου, προχωρεί με ραγδαίους ρυθμούς και αναμένεται να λειτουργήσει τον Οκτώβριο του 2000.

Δύο άλλα σημαντικά έργα που βρίσκονται υπό εξέλιξη είναι οι υπό ανέγερση υπόγειοι χώροι στάθμευσης για 143 αυτοκίνητα μεταξύ των οδών Λήδρας και Πλούταρχου στην παλιά Λευκωσία, η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που θα αποτελέσουν πόλους έλξης του αγοραστικού κοινού, καθώς και η έναρξη της ανέγερσης του πολυδύναμου Εμπορικού Κέντρου στην Πάφο, παρά τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης. Αυτά θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση του συγκροτήματος στην κυπριακή αγορά/

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

To Δ.Σ. αποφάσισε στις 24.11.1999 την παραχώρηση δικαιωμάτων προτίμησης (rights issue) στους μετόχους της Εταιρείας και στους κατόχους δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (warrants), που ήσαν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας στις 12 Μαρτίου 2000, στην αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε 7 μετοχές ή Warrants που κατέχουν.

Αποφασίσθηκε επίσης η παραχώρηση ενός δωρεάν warrant για κάθε 5 δικαιώματα προτίμησης (rights) στους δικαιούχους των προαναφερθέντων rights που θα ασκήσουν το δικαίωμα τους.

Κατά την ίδια ημερομηνία αποφασίστηκε η υποδιαίρεση της μετοχής της εταιρείας από ονομαστική αξία 25 σεντ σε 20 σεντ.

Όλα τα πιο πάνω θα υλοποιηθούν μετά την έγκριση του ενημερωτικού Δελτίου από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και το ΧΑΚ.

ΜΕΡΙΣΜΑ 14%

Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, στις 14 Ιουνίου 2000, την πληρωμή μερίσματος 14% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής των 25 σεντ, ήτοι 3,5 σεντ για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα μετοχή, στους μέτοχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2000.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η αύξηση του κύκλου εργασιών μέχρι σήμερα υπερβαίνει ήδη το 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 1999. Αυτή η πρόοδος των εργασιών σε συνδυασμό με τη μείωση του Συγκρότημα Γούλγουερθ να αναμένει υψηλή κερδοφορία και μέσα στο 2000.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η ανοδική πορεία των εργασιών και η σταθερή αύξηση της κερδοφορίας του Συγκροτήματος θα συνεχισθούν. Μετά την επιτυχή κάλυψη της Κυριακής αγοράς στους κύριους τομείς του λιανικού εμπορίου, που ήταν το αποτέλεσμα μίας πολύχρονος και γιγαντιαίας προσπάθειας, το Συγκρότημα Woolworth κατέκτησε δικαιωματικά την ηγετική θέση στον τομέα του λιανικού εμπορίου της Κύπρου.

Για όλα τα πιο πάνω προσβλέπουμε στο μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία.
Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2000 - 00:00