You are here

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY  A.E." ότι η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 23 Ιουλίου 2018, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι. Στην Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση  των μετόχων έλαβαν μέρος 3 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.077.299 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 35,23  % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση  . Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  1.580.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού  δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.  Η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως

1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2017, ήτοι από 01-01-2017 έως 31-12-2017, μετά από ακρόαση των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Έγκυρες ψήφοι 9.077.299 (35,23 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 9.077.299 κατά 0, αποχή 0.

2) Απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον  Ελεγκτή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Έγκυρες ψήφοι 9.077.299 (35,23 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 9.077.299 κατά 0, αποχή 0.

3) Εξέλεξε  ομόφωνα και παμψηφεί την  ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές

Α.Ε» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 173 για την χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και ενέκρινε την αμοιβή της ως άνω εταιρείας έως του ποσού 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017 της εταιρείας και των θυγατρικών της DIGIBOOKS4ALL AE και MYEBOOKS AE. Επίσης όρισε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Ιωάννη Καλογερόπουλο του Βασιλείου με ΑΜΣΟΕΛ 10741 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Χριστόφορο Αχινιώτη του Ιωάννη με ΑΜΣΟΕΛ 35961

Έγκυρες ψήφοι 9.077.299 (35,23 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 9.077.299 κατά 0, αποχή 0.

4) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί α) ταμιακή διευκόλυνση της εταιρείας από την θυγατρική της εταιρεία Quality & Reliability UK Limited για τη χρήση 2018, β) την επιστροφή στο  2018 του ποσού των 895.676,69 ¤ το οποίο έχει χορηγηθεί από την θυγατρική έως τις  31/12/2017.

Έγκυρες ψήφοι 9.077.299 (35,23 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 9.077.299 κατά 0, αποχή 0.

5) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή αμοιβών ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (25.000,00) σε καθένα από τους κ.κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη, και Θεόδωρο Καραγιάννη και Εμμανουήλ Ξιώνη για την χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018  .

Έγκυρες ψήφοι 9.077.299 (35,23 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 9.077.299 κατά 0, αποχή 0.

6) Αποφάσισε να μην λάβει καμία απόφαση επί του θέματος αυτού.

Έγκυρες ψήφοι 9.077.299 (35,23 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 9.077.299 κατά 0, αποχή 0.

7) Εξουσιοδότησε  το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο στην επέκταση των ήδη υπαρχουσών θυγατρικών εταιρειών ή στην αγορά, πώληση θυγατρικών εταιρειών ή και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό

Έγκυρες ψήφοι 9.077.299 (35,23 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 9.077.299 κατά 0, αποχή 0

8) Αποφάσισε να μην λάβει καμία απόφαση επί του θέματος αυτού.

Έγκυρες ψήφοι 9.077.299 (35,23 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 9.077.299 κατά 0, αποχή 0.

9) Εξουσιοδότησε  τον κ. Θεόδωρο Καραγιάννη του Παναγιώτη να συμμετάσχει στις τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιρειών Digibooks4all AE και GREENOVATIVE ENERGY SOLUTIONS AΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ και αφού ενημερωθεί για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εγκρίνει 25.000 ευρώ ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία DIGIBOOKS4ALL AE και   25.000 ευρώ ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία GREENOVATIVE ENERGY SOLUTIONS AΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Έγκυρες ψήφοι 9.077.299 (35,23 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 9.077.299 κατά 0, αποχή 0.

10) Ενέκρινε την παροχή αδείας για :

 α) την σύναψη σύμβασης μισθωτής εργασίας με την θυγατρική εταιρεία της QUALITY AND RELIABILITY AE με την επωνυμία  Q&R USA LTD και α) το μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μέτοχου της εταιρείας κ. Νίκο Πασχαλάκη συνολικού ύψους 85.000 ευρώ, διάρκειας έως 31/12/2018 β) την σύζυγο του κ. Νίκου Πασχαλάκη, κα Ιωάννα Μπάλλα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ και διάρκεια έως 31/12/2018

β) για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών της θυγατρική εταιρείας της QUALITY AND RELIABILITY AE με την επωνυμία QUALITY AND RELIABILITY CYPRUS LTD με την εταιρεία TRAVEL IN GREECE (T.I.G) HOLDINGS LTD συμφερόντων των κ.κ. Νικόλαο Πασχαλάκη και Παναγιώτη Πασχαλάκη συνολικού ύψους 150.000 ευρώ, διάρκεια έως 31/12/2018 και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και business development. Η σχετική σύμβαση αναγνωσθήκε και εγκρίθηκε

γ) για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών της θυγατρική εταιρείας της QUALITY AND RELIABILITY AE με την επωνυμία QUALITY AND RELIABILITY CYPRUS LTD με την εταιρεία PTG NET INTELLIGENCE LTD συμφερόντων του κ. Θεόδωρου Καραγιάννη συνολικού ύψους 75.000 ευρώ, διάρκεια έως 31/12/2018 και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Η σχετική σύμβαση αναγνωσθήκε και εγκρίθηκε.

Έγκυρες ψήφοι 9.077.299 (35,23 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 9.077.299 κατά 0, αποχή 0.

11) δεν συζήτησε κάποιο άλλο θέμα και δεν υπήρξε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Τρίτη, 24 Ιουλίου, 2018 - 09:19