You are here

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π: Επέκταση δραστηριότητας θυγατρικής

Η REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 99,99% θυγατρικής της «ΡΕΒΟΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013, αποφάσισε τη τροποποίηση του Καταστατικού της για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο τομέα της εκμετάλλευσης βιοκαυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε το άρθρο 1 περί επωνυμίας και διακριτικού τίτλου ώστε αυτή να απεικονίζει τη νέα δραστηριότητα της εταιρείας και το άρθρο 2 περί σκοπού με την προσθήκη νέας παραγράφου που να περιγράφει την ανωτέρω δραστηριότητα.

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.». Στο σκοπό της εταιρείας προστίθεται η παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, διάθεση και εμπορία βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις τελούν υπό την έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. όπως εκλέχθηκε από την προαναφερθείσα Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους κάτωθι:

1) Ρούσσο Ευάγγελο του Γεωργίου, Πρόεδρο

2) Νιφόρα Σταύρο του Ηρακλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο

3) Δημοσθένη Κονάρη, του Γεωργίου, Μέλος

4) Κωνσταντίνο Καρρά του Τζώρτζη, Μέλος
Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου, 2013 - 16:51