You are here

Στις 29 Μαρτίου η Εκτ. Γ. Σ. της Τρίαινα για την αγορά ιδίων μετοχών

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τρίαινα Επενδύσεις Λίμιτεδ, σε συνεδρίασή του που έγινε σήμερα 22 Φεβρουαρίου, 2001 στις 4.00 μ.μ., έλαβε απόφαση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 29 Μαρτίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Χίλτον με σκοπό την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά από την Εταιρεία των δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ.2 Νόμου του 2000 (ο 'Nόμος').

Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε επί τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησης τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επισημαίνει ότι η παρούσα τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας είναι χαμηλότερη από την καθαρή εσωτερική της αξία.
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2001 - 00:00