You are here

Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από την Options Euro congress Ltd

Γνωστοποιείται ότι το δ.σ. της Options Euro congress Ltd συνήλθε χθες στις 4:00μ.μ. όπως είχε προαναγγελθεί και ασχολήθηκε με διάφορα θέματα τρεχούσης φύσεως και έλαβε αποφάσεις για τα πιο κάτω συγκεκριμένα ζητήματα:

1. Εξέτασε τα προκαταρκτικά Ενοποιημένα οικονομικά Αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 1999 τα οποία επισυνάπτονται. Το δ.σ. εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη σημαντική αύξηση των κερδών της Εταιρείας που κατά το 1999 ανήλθαν σε £1,725,960 μετά τη φορολογία σε σύγκριση με £394,493 το 1998.

2. Διόρισε τον μέχρι τώρα Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ανδρέα Δράκου στη θέση του Α΄ Εκτελεστικού Συμβούλου και διόρισε επίσης τον μέχρι τώρα αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Αντωνίου ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης διόρισε τον κ. Tim Ball, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Βρετανικής εταιρείας Choice Travel Team Ltd ως μέλος του δ.σ. της Options eurocongress Ltd με άμεση ισχύ. Σημειώνεται ότι η Choice Travel Team Ltd είναι η εταιρεία στην οποία η Options Eurocongress Ltd απέκτησε πρόσφατα το 70% του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας η οποία να πραγματοποιηθεί αμέσως πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα κληθεί σε ημερομηνία που θα οριστεί αργότερα, στην οποία αποφάσισε να προτείνει για υιοθέτηση ψηφίσματα για τους πιο κάτω σκοπούς:
· Την έκδοση και παραχώρηση 133,300 νέων μετοχών της εταιρείας προς τους μετόχους της A.D.A. Travelscope ltd σύμφωνα με τους όρους με τους οποίους αποκτήθηκε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής από την εταιρεία όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.
· Την έκδοση και προσφορά δωρεάν μετοχών προς τους μετόχους της εταιρείας Options Εurocongress Ltd σε αναλογία 1 μετοχή για κάθε 10 μετοχές που θα κατέχουν σε ημερομηνία που θα καθοριστεί και θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
· Την υιοθέτηση σχεδίου παροχής εκλεκτικού δικαιώματος αγοράς μετοχών από τα μέλη του προσωπικού και της διεύθυνσης της εταιρείας και των εξηρτημένων εταιρειών της σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 2% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου για κάθε χρόνο και που συνολικά δεν θα υπερβεί το 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή η οποία θα είναι ίση προς τη μέση τιμή στην οποία θα διαπραγματεύεται η μετοχή της Εταιρείας στο ΧΑΚ κατά τον τελευταίο μήνα του κάθε οικονομικού έτους της Εταιρείας, αυξημένη κατά 15%.
Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου, 2000 - 00:00