You are here

Τοξότης: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Εκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μείωση κεφαλαίου

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι διεξήχθη την Τρίτη 13 Ιουνίου 2006 η ώρα 3:00 μ.μ., στη Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. Χριστόδουλος Χρυσάνθου, Βαγγέλης Συκοπετρίτης και Κώστας Τουμπουρής οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την επανεκλογή τους και καθόρισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 παραμείνει η ίδια όπως και πέρυσι.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου βάση του άρθρου 135(2).

Στη συνέχεια επαναδιορίστηκαν οι Deloitte & Touche ως Ελεγκτές της Εταιρείας και τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.


ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ακολούθησε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπου εγκρίθηκε το παρακάτω ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ :

« Η εταιρεία με ειδικό ψήφισμα και με βάση του άρθρου 64 του Περί Εταιρειών Νόμου κεφ.113 αποφασίζει « Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ. 3,000,000 διαιρεμένο σε 60,000,000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0.05 η κάθε μία , όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ. 1,035,000 διαιρεμένο σε 20,700,000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ.0.05 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε Λ.Κ. 1,200,000 διαιρεμένο σε 60,000,000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0.02 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε Λ.Κ. 414,000 διαιρεμένο σε 20,700,000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ. 0.02 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Λ.Κ. 0.05 η κάθε μία σε Λ.Κ. 0.02 η κάθε μία, επειδή το ποσό των Λ.Κ. 0.03 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, λόγω ζημιών, δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό και μετά την μείωση το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα επαναυξηθεί στις Λ.Κ. 3,000,000 το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 150,000,000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ. 0.02 η κάθε μία».
Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2006 - 09:53