You are here

Τρ. Κύπρου: Αναθεώρηση τιμής μετατροπής των αξιογράφων BCCB

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2013/2018

Πληροφορούνται οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Εταιρία») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικούς BCCB/ΤΡΚΜΧ και BOCB1/ΚΥΠΡΟ1 αντίστοιχα και αριθμό ISIN:CY0140740115 (τα «Χρεόγραφα») ότι η τιμή μετατροπής των Χρεογράφων, έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους για την ειδική διανομή προμερίσματος για το έτος 2010 ύψους €0,50 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010 και της μετέπειτα έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2010. Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στα δύο Χρηματιστήρια χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ειδική διανομή προμερίσματος (ex-interim Dividend date) από τις 26 Οκτωβρίου 2010.

Η νέα αναθεωρημένη Τιμή Μετατροπής υπολογίστηκε και καθορίστηκε σε €8,11.
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, 2010 - 14:11