You are here

Τρ. Κύπρου: Αναθεώρηση τιμής μετατροπής των αξιογράφων BCCCB

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πληροφορούνται οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Εταιρία») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικούς BCCCB/ΤΚΜΑΚ και BOCB2/ΚΥΠΡΟ2 αντίστοιχα και αριθμό ISIN:CY0141000212 (τα «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα») ότι η τιμή μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων, έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους για την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης εφόσον η έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας που ανακοινώθηκε στις 8 Ιουλίου 2010 δεν απευθύνεται προς τους κατόχους των Μετατρέψιμων Αξιογράφων. Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στα δύο Χρηματιστήρια χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ex Rights) από τις 7 Σεπτεμβρίου 2010.

Η νέα αναθεωρημένη Τιμή Μετατροπής υπολογίστηκε και καθορίστηκε σε €4,82.

Η νέα αναθεωρημένη Τιμή Μετατροπής θα ισχύει και για την Πρώτη Περίοδο Μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου δηλ. από τις 15 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 όπου οι κατόχοι τους θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου σε μετοχές Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ στην Τιμή Μετατροπής €4,82 κατά
Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου, 2010 - 10:04