You are here

Τρ. Κύπρου: Εισαγωγή 18,7 χιλ. μετοχών που προέκυψαν από τα BCCCB

ΕΙΣΑΓΩΓΗ METOΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε συνεδρία του ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημοσία Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») αποφάσισε την έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου (τα «Αξιόγραφα»), με Δικαίωμα προτεραιότητας για εγγραφή στους υφιστάμενους μετόχους. Για το σκοπό αυτό, συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στις 2 Απριλίου 2009, η οποία ενέκρινε την έκδοση μέχρι 645.327.822 Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα, με Δικαίωμα Προτεραιότητας για εγγραφή στους υφιστάμενους μετόχους.

Σύμφωνα με τους όρους έκδοσής των Αξιογράφων, οι κάτοχοι μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Μετατροπής τους σε μετοχές της Τράπεζα στις 15-30 Σεπτεμβρίου και 15-31 Μαρτίου κάθε έτους με Πρώτη Περίοδο Μετατροπής την 15-30 Σεπτεμβρίου 2010 και Τελευταία Περίοδο Μετατροπής την 15-31 Μαρτίου 2014.

Η Τιμή Μετατροπής κατά την έκδοση ορίστηκε στα €5,50 και έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των Αξιογράφων για την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης, εφόσον η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας που ανακοινώθηκε στις 8 Ιουλίου 2010 δεν απευθυνόταν προς τους κατόχους των Αξιογράφων. Η νέα αναθεωρημένη Τιμή Μετατροπής ανακοινώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 και καθορίστηκε στα €4,82.

Κατά την Πρώτη Περίοδο μετατροπής που έλαβε χώρα στις 15-30 Σεπτεμβρίου 2010 90.001 Αξιόγραφα έχουν μετατραπεί σε μετοχές. Ως και τούτου, το υπόλοιπο των Αξιογράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικούς BCCCB/TKMAK και BOCB2/KYΠΡΟ2 αντίστοιχα ανέρχεται σε 645.237.821.

Στους επενδυτές που αιτήθηκαν τη μετατροπή των Αξιογράφων σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ στην αναθεωρημένη Τιμή Μετατροπής των €4,82 κατά μετοχή, εκδόθηκαν 18.661 μετοχές της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα της μετατροπής Αξιογράφων σε μετοχές της Τράπεζας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €604.224.616,00 αποτελούμενο από 604.224.616 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη και ο λογαριασμός αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά €70.185,02.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μετατροπή Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ σε μετοχές της Τράπεζας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €604.229.587,00 αποτελούμενο από 604.229.587 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την συνεδρίασή του στις 21 Οκτωβρίου 2010 καθώς και το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκριναν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από τη μετατροπή Αξιογράφων.

Από την Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 18.661 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των δύο χρηματιστηρίων. Από την ίδια ημερομηνία, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε δικαιούχους που επέλεξαν να εγγράψουν τις μετοχές τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των εν λόγω δικαιούχων στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου, 2010 - 11:10