You are here

Τρ. Κύπρου: Εισαγωγή 4,8 χιλ. μετοχών που προέκυψαν από τα BCCB

ΕΙΣΑΓΩΓΗ METOΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2013/2018

Σε συνεδρία του ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημοσία Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») αποφάσισε την έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 (τα «Χρεόγραφα»), με Δικαίωμα προτεραιότητας για εγγραφή στους υφιστάμενους μετόχους.

Σύμφωνα με τους όρους έκδοσής των Χρεογράφων, οι κάτοχοι μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Μετατροπής τους σε μετοχές της Τράπεζας στις 15-30 Σεπτεμβρίου και 15-31 Μαρτίου κάθε έτους με Πρώτη Περίοδο Μετατροπής την 15-30 Σεπτεμβρίου 2010 και Τελευταία Περίοδο Μετατροπής την 15-31 Μαρτίου 2013.

Η Τιμή Μετατροπής κατά την έκδοση ορίστηκε στα €10,50 και έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των Χρεογράφων για την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης, εφόσον η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας που ανακοινώθηκε στις 8 Ιουλίου 2010 δεν απευθυνόταν προς τους κατόχους των Χρεογράφων. Η νέα αναθεωρημένη Τιμή Μετατροπής ανακοινώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 και καθορίστηκε στα €9,22.

Κατά την Πρώτη Περίοδο μετατροπής που έλαβε χώρα στις 15-30 Σεπτεμβρίου 2010 45.866 Χρεόγραφα έχουν μετατραπεί σε μετοχές. Ως εκ τούτου, το υπόλοιπο των Χρεογράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικούς BCCB/TΡΚΜΧ και BOCB1/KYΠΡΟ1 αντίστοιχα ανέρχεται σε 46.218.820.

Στους επενδυτές που αιτήθηκαν τη μετατροπή των Χρεογράφων σε μετοχές της Τράπεζας στην αναθεωρημένη Τιμή Μετατροπής των €9,22 κατά μετοχή, εκδόθηκαν 4.971 μετοχές της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα της μετατροπής Χρεογράφων σε μετοχές της Τράπεζας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €604.210.926,00 αποτελούμενο από 604.210.926 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη και ο λογαριασμός αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά €40.861,62.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μετατροπή Αξιογράφων Κεφαλαίου Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ με μετοχές της Τράπεζας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €604.229.587,00 αποτελούμενο από 604.229.587 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την συνεδρίασή του στις 21 Οκτωβρίου 2010 καθώς και το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκριναν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από τη μετατροπή Χρεογράφων.

Από την Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 4.791 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των δύο χρηματιστηρίων. Από την ίδια ημερομηνία, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε δικαιούχους που επέλεξαν να εγγράψουν τις μετοχές τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των εν λόγω δικαιούχων στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου, 2010 - 11:20