You are here

Βασιλικό: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Μέρισμα €0,13 – Αλλαγές στο ΔΣ

Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ» που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2023, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

(α) Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2022, αντίγραφο των οποίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (https://www.vassiliko.com/el/investor-relations/financial-data/financialstatements2022/annualreportandfinancialstatements2022).

(β) Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος ύψους €9.351.673,11 που αναλογεί σε €0,13 για κάθε συνήθη μετοχή, από τα οποία €0,085 θα καταβληθούν από τα κέρδη του 2021 που περιλαμβάνονται στο Αποθεματικό Προσόδου και €0,045 από τα κέρδη του 2022.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 8 Ιουνίου 2023 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 7 Ιουνίου 2023.

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2023 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 4 Ιουλίου 2023.

(γ) Επανεκλέγηκε ο Διοικητικός Σύμβουλος κ. Σταύρος Γαλαταριώτης που αποχώρησε από τη θέση του εκ περιτροπής.

Αποχώρησαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από τις θέσεις τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Κώστας Κουτσός, Χαράλαμπος Παναγιώτου και Αντώνης Μικελλίδης. Eκλέχθηκαν από τους μετόχους της Εταιρείας ο κ. Γεώργιος Χαρή (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος), ο κ. Ιωάννης Σαββίδης (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος) και η κα. Αναστασία Παπαδοπούλου (Ανεξάρτητη Διοικητική Σύμβουλος) οι οποίοι προτάθηκαν για εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, για συμπλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν λόγω των αποχωρήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο των κ.κ. Κώστα Κουτσού, Χαράλαμπο Παναγιώτου και Αντώνη Μικελλίδη αντίστοιχα.

Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων Διοικητικών Συμβούλων, κ. Γεώργιου Χαρή, κ. Ιωάννη Σαββίδη και κας. Αναστασίας Παπαδοπούλου,  παρουσιάζονται πιο κάτω:

κ. Γεώργιος Ν. Χαρή

Ο κ. Γεώργιος Ν. Χαρή γεννήθηκε στην Αθηαίνου το 1962. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας το 1980. Μετά την αποστράτευση του από την 33η Μοίρα Καταδρομών το 1982, το 1987 απέκτησε Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο NYIT (New York Institute of Technology – Accredited by the Board of Engineers – USA).

Από το 1987 μέχρι το 1992 εργάστηκε ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη εταιρεία MDM Consulting Engineers στην Νέα Υόρκη όπου το 1990 απέκτησε τον βαθμό του Συνεργάτη. Με την επάνοδο του στην Κύπρο το 1992, εργάστηκε στην εταιρεία GEMAC στην Λευκωσία μέχρι το 1997 ως Υπεύθυνος του Ηλεκτρολογικού Τμήματος, και από το 1997 μέχρι το 2002 ως Συνέταιρος.

Το 2002 ίδρυσε στην Κύπρο την Μελετητική Εταιρεία Chari Consulting Engineers, η οποία δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα στον Τομέα Μελετών (Building Services). Ο κύριος Χαρή ίδρυσε επίσης στο Λονδίνο την Μελετητική Εταιρεία Dynamic Power Solutions (2014-2018).

Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ κατά την περίοδο 2004-2011 και είναι ενεργό Μέλος των Institution of Electrical Engineers, Illuminating Engineering Society και National Fire Protection Association.

Ο κ. Γεώργιος Ν. Χαρή είναι κάτοχος αδείας του ΕΤΕΚ στην Ηλεκτρολογική Μηχανική, και είναι αδειοδοτημένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κατηγορίας “Α” (Απεριορίστου Ισχύoς για Ευθύνη Εκπόνησης Μελετών / Εγκαταστάσεων) από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

κ. Ιωάννης Σαββίδης

Ο κ. Ιωάννης Σαββίδης γεννήθηκε την 1η Ιουλίου το 1967. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού MBA (Quality Management) από το Leicester University και κάτοχος «General Banking Diploma» από το American Bankers Association – AIB.

Κατέχει πιστοποιητικό στη Στρατηγική Μάρκετινγκ από το Chartered Management Institute και πιστοποιητικό τρίτου επιπέδου στη Λογιστική, Οικονομικά και Εμπορικό Δίκαιο. Επιπρόσθετα, από το 2001, ο κ. Σαββίδης είναι εγκεκριμένος Ασφαλιστικός Αντιπρόσωπος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Από το 1989 μέχρι το 2008, ο κ. Σαββίδης εργάστηκε στην Ελληνική Τράπεζα ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου, ως Συντονιστής Προϋπολογισμών, Εσωτερικός Ελεγκτής, Διευθυντής Καταστήματος Λιανικής Tραπεζικής και Συντονιστής Προγράμματος Ποιότητας “EFQM”. Από το 2008 μέχρι σήμερα εργάζεται στην Astrobank (πρώην Τράπεζα Πειραιώς), την οποία υπηρέτησε από τις θέσεις του Διευθυντή καταστήματος, Περιφερειακού Διευθυντή Πάφου – Λεμεσού, και σήμερα την θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Πάφου.

κα. Αναστασία Παπαδοπούλου

H κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου σπούδασε στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου από όπου αποφοίτησε το 1997 με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ιστορία (M.A. (History)). Tο 1999 αποφοίτησε από τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Cambridge και το 2000 ολοκλήρωσε τo Legal Practice Course στο College of Law του Λονδίνου.

Το 2000 ξεκίνησε την άσκησή της στη δικηγορική εταιρεία Slaughter and May στο Λονδίνο, ενώ το 2001 εντάχθηκε στη δικηγορική εταιρεία Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. ως Συνεργάτης.  Το 2007 η κα Παπαδοπούλου έγινε Συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε θέση την οποία κατείχε μέχρι το 2022.

Η κα Παπαδοπούλου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου από το 2020 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2021.

Από το 2018, είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου για την Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας «Φωνή», και από το 2020 είναι μέλος της Επιτροπής που συστάθηκε από την Αρχή Αθλητισμού Κύπρου για την σύνταξη στρατηγικής για καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό.  

(δ) Εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.

(ε) Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2023 παραμείνει στις €25.000 για τον Πρόεδρο, και €20.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα €300 έξοδα παραστάσεως για παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

(ζ) Επαναδιορίστηκε η KPMG Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2023 παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασιστεί αργότερα.

Παρασκευή, 26 Μαΐου, 2023 - 08:59