You are here

VIDAVO A.E.: Αλλαγή επωνυμίας / Διακριτικού τίτλου εταιρίας

Η  εταιρία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 07/09/2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «VIDAVO A.E.» καθώς και στην αλλαγή του διακριτικού τίτλου της σε «VIDAVO».

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10/10/2018 με την με αριθ. (Κ.Α.Κ.) 1519468 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

H επιτροπή εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του στις 15/11/2018 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση  της εταιρίας, ορίζεται ότι από τις 20/11/2018, η επωνυμία της εταιρίας καθώς και ο διακριτικός τίτλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «VIDAVO A.E.» με διακριτικό τίτλο «VIDAVO».

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2310 474762, κα Κατσίκη).

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, 2018 - 11:23