You are here

VIDAVO Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«VIDAVO  Α.Ε.»

δ.τ. « VIDAVO »

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΜΑΕ : 59549/62/Β/05/0190

Αρ. ΓΕΜΗ 58869904000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία VIDAVO A.E. σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 10η Σετπεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών,  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018–31.12.2018) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018–31.12.2018)  κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019).

4. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας, που υπογράφηκαν από την 01.01.2018 έως την 31.12.2018.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την 01.01.2018 έως την 31.12.2018.        

7. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ άρθρο 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και ήδη κατ' άρθρα 99 επ. και 109 επ. του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση (01.01.2018 – 31.12.2018)

8. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρα 99 επ. και 109 επ. του Ν. 4548/2018 για τη χρήση  2019 (01.01.2019 – 31.12.2019.

9. Εναρμόνιση άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

10. Έγκριση απόκτησης ίδιων μετοχών κατ΄ άρθρα 49 επ. του ν. 4548/2019.

12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος,  Δήμου Θέρμης) - να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2οςόροφος, Δήμου Θέρμης), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμος Θέρμης). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 4ηΟκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμος Θέρμης). Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης των μετοχών και των τυχόν εγγράφων  νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων στην Εταιρεία  είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία έκαστης Επαναληπτικής Συνέλευσης.

Τετάρτη, 21 Αυγούστου, 2019 - 10:41