You are here

XAK: Διαγραφή της Αθηνά

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να διαγράψει τις κινητές αξίες της εταιρείας Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΑΘΕΠ/ATH) (η «Εταιρεία»), λόγω του ότι δεν τηρεί πλέον τη βασική προϋπόθεση εισαγωγής και συνεχή υποχρέωση που αφορά την ευρεία διασπορά του μετοχικού της κεφαλαίου στο ευρύ κοινό, ενόψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς της Εταιρείας από την εταιρεία Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η οποία κατέχει το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η ημέρα διαγραφής των τίτλων της εταιρείας θα είναι η Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009.
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου, 2009 - 10:12