You are here

XAK: Εισαγωγή 573,4 εκ. νέων χρεογράφων BCCB της Τρ. Κύπρου

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ 573.409.701 Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ονομαστικής αξίας €1,00 το καθένα με σταθερό επιτόκιο 7,50% για τις δύο πρώτες περιόδους τόκου (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009) και με κυμαινόμενο επιτόκιο για το υπόλοιπο της διάρκειας τους, το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε Περιόδου Τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριμένη Περίοδο Τόκου. Ο τόκος θα είναι πληρωτέος 2 φορές το χρόνο, στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 θα αρχίσει την Τρίτη 12 Αυγούστου 2008. Διευκρινίζεται ότι τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο αγγλικός και ελληνικός κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω Μετατρέψιμων Χρεογράφων είναι BCCB και ΤΡΚΜΧ αντίστοιχα, το δε ISIN Code τους θα είναι CY0140740115.
Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 2008 - 14:11