You are here

XAK: Εισαγωγή 645.3 εκ. νέων αξιογράφων BCCCB της Τρ. Κύπρου – Μείωση των χρεογράφων BCCB

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ 645.327.822 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ονομαστικής αξίας €1,00 το καθένα με σταθερό επιτόκιο 5,50% για τα πρώτα 5 χρόνια (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014) και μετέπειτα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00%. Ο τόκος θα είναι πληρωτέος 2 φορές το χρόνο, στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου θα αρχίσει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009. Διευκρινίζεται ότι τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο αγγλικός και ελληνικός κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω Μετατρέψιμων Χρεογράφων είναι BCCCB και ΤΚΜΑΚ αντίστοιχα, το δε ISIN Code τους θα είναι CY0141000212.

Επιπρόσθετα από την ίδια ημερομηνία, ο αριθμός των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/ 2018 (BCCB/ ΤΡΚΜΧ) θα μειωθεί σε 209.418.753 ενόψει της εξάσκησης του δικαιώματος ανταλλαγής που είχαν οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/ 2018 με τα νέα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου.
Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2009 - 14:03