You are here

Atlantic: Μειωμένα κέρδη και μέρισμα 9,5 σεντ

22/04/2019 17:08

Μειωμένα κέρδη ανακοίνωσε για το 2018 η ασφαλιστική εταιρεία Altantic η οποία ωστόσο αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στην ετήσια γενική συνέλευση την καταβολή μερίσματος 9,5 σεντ.

Τα συνολικά κέρδη του συγκροτήματος που αναλογούν στους μετόχους μειώθηκαν κατά 66,6% σε €1,76 εκ. έναντι €5,28 εκ. το 2017. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές από επενδύσεις οι οποίες ανήλθαν σε €3,84 εκ. έναντι κερδών €0,9 εκ. το 2017.

Τα κέρδη από εργασίες παρουσίασαν αύξηση 33,5% και ανήλθαν σε €5,28 εκ. έναντι €3,96 εκ. το 2017. Τα κέρδη από εργασίες περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους €0,80 εκ. που αφορούν αντιστροφή πρόβλεψης για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Χωρίς τη επίδραση των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €4,53 εκ. έναντι €4,08 εκ. το 2017 καταγράφοντας αύξηση 11,3%. Το περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 26,3% έναντι 24,5% το 2017. Η αύξηση στην κερδοφορία της εταιρείας οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 3,5% και στην μείωση των απαιτήσεων κατά 1,2%.

 

Η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities κατέγραψε μειωμένες ζημιές ύψους €62 χιλ. (2017: €141 χιλ.). Τα έσοδα από εργασίες ανήλθαν σε €303 χιλ. έναντι €291 χιλ. το 2017 με αύξηση 4,1%. Τα λειτουργικά έξοδα κατέγραψαν μείωση 15,9% και ανήλθαν σε €344 χιλ. (2017: €410 χιλ.).

Τα μεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν σε €23,83 εκ. έναντι €22,89 εκ. το 2017 καταγράφοντας αύξηση 4,1%.Τα ασφάλιστρα του κλάδου οχημάτων παρουσίασαν αύξηση 2,8%, του κλάδου υγείας αύξηση 4,9%, του κλάδου ευθύνης αύξηση 21,1% και του κλάδου περιουσίας αύξηση 3,4%.

Η αύξηση στα καθαρά ασφάλιστρα ανήλθε σε 3,6%. Μετά την μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα ποσού €0,17εκ (2017: €0,15εκ), τα καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €17,27 εκ. έναντι €16,68 εκ. το 2017 με αύξηση 3,5%.

Τα άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €1.692 χιλ. έναντι €823 χιλ. το 2017. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους €0,80 εκ. που αντιστροφή πρόβλεψης για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές από

φυσικές καταστροφές. Το μεγάλο μέρος των άλλων εισοδημάτων αφορά προμήθειες εισπρακτέες από αντασφαλιστές οι οποίες ανήλθαν σε €769 χιλ. έναντι €693 χιλ. το 2017. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προμηθειών των κλάδων περιουσίας και μεταφορών. Το μερίδιο κερδών από κοινοπραξίες ανήλθε σε €123 χιλ. έναντι €129 χιλ. το 2017.

 

Οι καθαρές απαιτήσεις από ασφαλιζομένους ανήλθαν σε €8,39 εκ. έναντι €8,49 εκ. το 2017 καταγράφοντας μείωση 1,2%. Ο δείκτης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 48,59% έναντι 50,90% το 2017. Ο δείκτης απαιτήσεων των κλάδων οχημάτων και περιουσίας παρουσίασε αύξηση ενώ αντίθετα ο δείκτης απαιτήσεων των υπόλοιπων κλάδων κατέγραψε μείωση.

Τα έξοδα διαχείρισης των ασφαλιστικών εργασιών παρουσίασαν αύξηση 4,7% και ανήλθαν σε €4,16 εκ. έναντι €3,98 εκ. το 2017. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση στο κόστος μισθοδοσίας κατά 3,7% ως αποτέλεσμα της αύξησης του προσωπικού σε 107 άτομα από 96.

Αύξηση παρουσίασαν επίσης οι αποσβέσεις, η γραφική ύλη, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα έξοδα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αντίθετα μείωση κατέγραψαν οι εκπτώσεις, ο ηλεκτρισμός, τα έξοδα διαφήμισης, τα έξοδα οχημάτων και οι προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες.

Τα καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα του συγκροτήματος ανήλθαν σε €361 χιλ. έναντι €501 χιλ. το 2017. Οι τόκοι από καταθέσεις μειώθηκαν σε €141 χιλ. από €267 χιλ. λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των καταθετικών επιτοκίων καθώς και της μείωσης των τραπεζικών υπολοίπων. Μείωση παρουσίασαν επίσης οι τόκοι ομολόγων από €324 χιλ. το 2017 σε €285 χιλ. λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων σε κυβερνητικά και εταιρικά ομόλογα.

Τα έσοδα από επενδύσεις τα οποία αφορούν μερίσματα και ενοίκια εισπρακτέα αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε €619 χιλ. έναντι €433 χιλ. το 2017. Σημαντικές ζημιές κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Συγκροτήματος οι οποίες ανήλθαν σε €3,36 εκ. έναντι κέρδους €1,05 εκ. το 2017). Από την μεταβολή στη δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων για πώληση προέκυψε κέρδος €103 χιλ. (2017: Κέρδος €20 χιλ) το οποίο καταχωρήθηκε απευθείας στα αποθεματικά.

Κατά το 2018 η εταιρεία πραγματοποίησε ζημία από επανεκτίμηση επενδυτικών ακινήτων ύψους €444 χιλ.(2017: €45 χιλ.). Από  την επανεκτίμηση ακινήτων για ίδια χρήση προέκυψε κέρδος ύψους €3 χιλ. (2017: κέρδος €204 χιλ.) το οποίο αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το τρέχον έτος, αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις ή συνεργασίες οι οποίες δυνατόν να επηρεάσουν την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου. Η διεύθυνση εκτιμά ότι οι συνθήκες στο λειτουργικό περιβάλλον της εταιρείας παραμένουν δύσκολες αλλά σημειώνει την ικανοποιητική ανάκαμψη στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αβεβαιότητες το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι στο παρόν στάδιο οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη των εργασιών του Συγκροτήματος κατά το τρέχον έτος είναι πρόωρη.

Γ.Χ.