You are here

Atlantic: Ζημιές επενδύσεων καθηλώνουν κέρδη

12/09/2022 10:32

Μεγάλη μείωση στα κέρδη της για το εξάμηνο του 2022, ανακοίνωσε η ασφαλιστική εταιρεία Atlantic, λόγω ζημιών στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο.

Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους μειώθηκαν κατά 78% σε €1,44 εκατ., έναντι €6,52 εκατ. το 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές ύψους €0,77 εκατ. που κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, έναντι κερδών €3,64 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν σε €1,70 εκατ., έναντι €2,97 εκατ. το 2021.

Τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες κατέγραψαν σημαντική μείωση 42,4% και ανήλθαν σε €1,65 εκατ., έναντι €2,86 εκατ. το 2021. Η μείωση, προέκυψε κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων κατά 30,5% και της αύξησης των λειτουργικών εξόδων κατά 9,0%.

Το περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 18,5% έναντι 32,2% το 2021, ως αποτέλεσμα της αύξησης του δείκτη απαιτήσεων σε 52,2%, από 40,2% και της αύξησης του δείκτη εξόδων σε 28,0%, από 25,8% το 2021.

Χρηματοοικονομικές εργασίες

Η θυγατρική εταιρεία, Atlantic Securities, παρουσίασε κέρδη από εργασίες €57 χιλ. έναντι €109 χιλ. το 2021.

Τα έσοδα από χρηματιστηριακές προμήθειες, μειώθηκαν κατά 24,1% και ανήλθαν σε €232 χιλ. έναντι €306 χιλ. το 2021.

Τα λειτουργικά έξοδα, μειώθηκαν κατά 11,2% σε €177 χιλ. έναντι €199 χιλ. το 2021.

Τα μεικτά ασφάλιστρα (εξαιρουμένων των fronting fees), αυξήθηκαν κατά 2,7% σε €10,93 εκατ. έναντι €10,65 εκατ. το 2021. Ο κλάδος οχημάτων παρουσίασε αύξηση 3,3%, ο κλάδος ευθύνης αύξηση 10,3% και ο κλάδος περιουσίας αύξηση 4,6%. Αντίθετα ο κλάδος υγείας κατέγραψε μείωση 5,2%.

Τα καθαρά ασφάλιστρα, ανήλθαν σε €9,14 εκατ. (2021: €9,02 εκατ. ) με αύξηση 1,3%.

Τα άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες, ανήλθαν σε €488 χιλ. έναντι €452 χιλ. το 2021.

Οι καθαρές απαιτήσεις από ασφαλιζομένους, κατέγραψαν σημαντική αύξηση 30,5% σε €4,65 εκατ., από €3,57 εκατ. το 2021, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των απαιτήσεων του κλάδου οχημάτων κατά 39,0% και του κλάδου ευθύνης.

Αντίθετα, σημαντική μείωση 33,5%, παρουσίασαν οι απαιτήσεις του κλάδου υγείας οι οποίες ανήλθαν σε €0,44 εκατ. έναντι €0,66 εκατ. το 2021.

Έξοδα διαχείρισης

Τα έξοδα διαχείρισης, ανήλθαν σε €2,65 εκατ. έναντι €2,43 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 9,3%. Τα έξοδα μισθοδοσίας, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 62% των λειτουργικών εξόδων, παρουσίασαν αύξηση 1,8%.

Τα καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα αυξήθηκαν σε €321 χιλ., από €228 χιλ. το 2021.

Τα εισοδήματα από επενδύσεις τα οποία αφορούν μερίσματα και ενοίκια εισπρακτέα αυξήθηκαν σε €495 χιλ. έναντι €144 χιλ. το 2021, λόγω της αύξησης των μερισμάτων κατά €349 χιλ.

Ζημιές ύψους €0,77 εκατ. κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο έναντι κερδών €3,64 εκατ. το 2021.

Μέρισμα

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2022, εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 12,00 σεντ ανά μετοχή και το οποίο αποτελείται από σύνηθες μέρισμα ύψους 8,50 σεντ και ειδικό μέρισμα ύψους 3,50 σεντ που προέκυψε λόγω της υψηλής κερδοφορίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Το μέρισμα καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 27 Ιουνίου 2022.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το τρέχον έτος, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις ή συνεργασίες οι οποίες δυνατόν να επηρεάσουν την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου. Η πλήρης έκταση των μελλοντικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης και τον αντίκτυπό της στην κυπριακή οικονομία, ο οποίος παραμένει αβέβαιος στο παρόν στάδιο.

Γ.Χ.