You are here

Επέστρεψε σε κέρδη η Κόσμος Ασφαλιστική το 2020

07/04/2021 09:41

Κέρδη ανακοίνωσε για το 2020 η ασφαλιστική εταιρεία Κόσμος έναντι ζημιών το 2019.

Το κέρδος για το έτος ανήλθε σε €274,5 χιλ. έναντι ζημιάς ύψους €996,6 χιλ. το 2019. Η σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας οφείλεται στις ενέργειες και διορθωτικά μέτρα της Διεύθυνσης για ανάκαμψη του Δείκτη Φερεγγυότητας και βελτίωση των αποτελεσμάτων της, καθώς επίσης και στις μειωμένες απαιτήσεις στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων διακίνησης που επέβαλε η Κυπριακή Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της πανδημίας «Covid-19».

Τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα για το έτος 2020 ανήλθαν σε €11,8 εκατ. σε σύγκριση με €11,9 εκατ. το έτος 2019. Οι κυριότεροι λόγοι μείωσης των ασφαλίστρων για το 2020 οφείλονται στην μείωση των ασφαλίστρων στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων ως αποτέλεσμα της αλλαγής στην τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας που εφάρμοσε η Εταιρεία από την 1η Φεβρουαρίου 2020 αλλά και της επίδρασης που είχε η εφαρμογή του συστήματος υγείας «ΓεΣΥ» στα ασφάλιστρα στον κλάδο υγείας και ατυχημάτων.

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε €2.858 χιλ. έναντι σε €3.414 χιλ. το 2019. Η μείωση οφείλεται στα αρνητικά αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου ακίνητων προς επένδυση της Εταιρείας κατά το 2020, λόγω της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού και της μείωσης τη οικονομικής δραστηριότητας και της αντανάκλασης της στις τιμές των ακινήτων.

Οι καθαρές απαιτήσεις από ασφαλιστικές εργασίες για το έτος 2020 ανήλθαν σε €7,6 εκατ. έναντι €9,5 εκατ. το 2019 σημειώνοντας μείωση της τάξης των 20%. Η μείωση των καθαρών απαιτήσεων είναι αποτέλεσμα των διορθωτικών ενεργειών της Εταιρείας για βελτίωση του Δείκτη Απαιτήσεων της μέσω της διακοπής συνεργασίας με ζημιογόνους αντιπροσώπους της, της αύξησης των ασφαλίστρων στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων και την πλήρη αντασφάλιση του χαρτοφυλακίου υγείας.

Ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η περιορισμένη κυκλοφοριακή κίνηση κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων και κατά συνέπεια του χαμηλού αριθμού τροχαίων ατυχημάτων ο δείκτης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 60,22% έναντι 65,92% το 2019. Ο δείκτης απαιτήσεων για όλους τους κλάδους που δραστηριοποιείται η Εταιρεία παρουσίασε μείωση, με εξαίρεση τον δείκτη απαιτήσεων στον κλάδο ευθύνης που παρουσίασε αύξηση.

Τα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα κατέγραψαν μείωση κατά 6% και ανήλθαν σε €2.854 χιλ. έναντι €3.044 χιλ. το 2019. Η μείωση σχετίζεται με τις διορθωτικές ενέργειες της Διεύθυνσης για ανάκαμψη του Δείκτη Φερεγγυότητας και βελτίωσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

Οι εκκρεμείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €10.602 χιλ. σημειώνοντας μείωση της τάξης των €256 χιλ. ή 2,4% σε σύγκριση με το 2019 όπου οι εκκρεμείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €10.858 χιλ. Η μείωση στις εκκρεμείς απαιτήσεις οφείλεται εν μέρει στις ενέργειες της Εταιρείας για εξόφληση απαιτήσεων προηγούμενων ετών καθώς επίσης και των μειωμένων απαιτήσεων στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων που προέκυψαν λόγω της μειωμένης κυκλοφοριακής κίνησης κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων.

Γ.Χ.