You are here

Κέρδη €6,52 εκατ. για Atlantic

13/09/2021 11:21

Σημαντικά κέρδη ύψους €6,52 εκατ. έναντι ζημίας €1,94 εκατ. παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος της Atlantic Insurance κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 κυρίως λόγω των κερδών από επενδύσεις ύψους €3,64 εκατ. έναντι ζημιάς €5,31 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν σε €2,97 εκατ. έναντι €3,40 εκατ. το 2020 καταγράφοντας μείωση 12,7%.

Τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €2,86 εκατ. έναντι €3,38 εκατ. το 2020 καταγράφοντας μείωση 15,5%. Η μείωση προέκυψε κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων κατά 5,9% και της μείωσης στα συνολικά έσοδα κατά 3,2%.

Το περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 32,2% έναντι 37,0% το 2020 λόγω κυρίως της αύξησης του δείκτη απαιτήσεων σε 40,2% από 36,9% και της αύξησης του δείκτη εξόδων σε 25,8% από 24,4% το 2020.

Ιδιαίτερα ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας Atlantic Securities η οποία παρουσίασε κέρδη από εργασίες €109 χιλ. έναντι €16 χιλ. το 2020.

Τα έσοδα από χρηματιστηριακές προμήθειες και τόκους αυξήθηκαν κατά 68,9% και ανήλθαν σε €308 χιλ. έναντι €182 χιλ. το 2020.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 20,0% σε €199 χιλ. (2020: €166 χιλ.).

Τα τελικά κέρδη της περιόδου μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €166 χιλ. έναντι ζημίας €23 χιλ. το 2020.

Η σημαντική μείωση στα μεικτά ασφάλιστρα οφείλεται στην μείωση των ασφαλίστρων κατά €1,36 εκατ. ως αποτέλεσμα της απώλειας του συμβολαίου της ΑΗΚ.

Εξαιρουμένων των fronting fees η μείωση στα μεικτά ασφάλιστρα περιορίστηκε στο 1,1%.

Τα ασφάλιστρα του κλάδου οχημάτων παρουσίασαν αύξηση 2,1% και του κλάδου περιουσίας αύξηση 1,9%. Αντίθετα τα ασφάλιστρα του κλάδου υγείας κατέγραψαν μείωση 12,4% και του κλάδου ευθύνης μείωση 8,5%.

Η μείωση στα καθαρά ασφάλιστρα ανήλθε σε 1,5%.

Τα άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €0,45 εκατ. έναντι €0,50 εκατ. το 2020.

Το μεγάλο μέρος των άλλων εισοδημάτων αφορά προμήθειες εισπρακτέες από αντασφαλιστές οι οποίες ανήλθαν σε €0,40 εκατ. έναντι €0,39 εκατ. το 2020.

Το μερίδιο κέρδους από κοινοπραξίες αυξήθηκε σε €33 χιλ. από €83 χιλ. το 2020.

Οι καθαρές απαιτήσεις από ασφαλιζομένους κατέγραψαν αύξηση 5,9% σε €3,57 εκατ. από €3,37 εκατ. το 2020 η οποία οφείλεται κυρίως στην αναμενόμενη αύξηση των απαιτήσεων του κλάδου οχημάτων κατά 9,1% λόγω των περιορισμών διακίνησης που ίσχυσαν κατά την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 μέχρι τέλος Μαΐου 2020.

Ο δείκτης απαιτήσεων αυξήθηκε σε 40,2% έναντι 36,9% κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έξοδα διαχείρισης ανήλθαν σε €2,43 εκατ. έναντι €2,39 εκατ. το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 1,7% η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας.

Τα καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα μειώθηκαν σε €235 χιλ. έναντι €266 χιλ. το 2020 κυρίως λόγω εισπρακτέων τόκων €34 χιλ. από επιστροφή φορολογίας εισοδήματος κατά το 2020.

Οι τόκοι ομολόγων ανήλθαν σε €249 χιλ. έναντι €232 χιλ. το 2020. Αντίθετα οι τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν σε €7 χιλ. από €21 χιλ. το 2020.

Τα εισοδήματα από επενδύσεις τα οποία αφορούν μερίσματα και ενοίκια εισπρακτέα μειώθηκαν σε €144 χιλ. έναντι €224 χιλ. το 2020 λόγω της μείωσης των μερισμάτων κατά €71 χιλ.

Σημαντικά κέρδη ύψους €3,64 εκατ. κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο έναντι επενδυτικών ζημιών €5,31 εκατ. το 2020. Η συνολική απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας (περιλαμβανομένων τόκων και μερισμάτων) ανήλθε σε +15,6%.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2021 εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 8,50 σεντ ανά μετοχή. Το μέρισμα καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 29 Ιουνίου 2021. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το τρέχον έτος, αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις ή συνεργασίες οι οποίες δυνατόν να επηρεάσουν την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου.

Γ.Χ.