You are here

Κέρδη €7 εκ. για Atlantic Insurance

30/04/2020 10:28

Στα €6,88 εκ. ανήλθαν τα κέρδη της ασφαλιστικής εταιρείας Atlantic το 2019 έναντι €1,76 εκ. το 2018 σημειώνοντας αύξηση 294,1%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση οφείλεται κυρίως στα σημαντικά κέρδη που κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας τα οποία ανήλθαν σε €2,49 εκ. έναντι ζημιών €3,36 εκ. το 2018 και στο κέρδος από την πώληση επενδυτικών ακινήτων ύψους €0,48 εκ.

Τα κέρδη από εργασίες παρουσίασαν μείωση 16,6% και ανήλθαν σε €3,74 εκ. έναντι €4,48 εκ. το 2018.

Τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €3,68 εκ. έναντι €4,53 εκ. το 2018 καταγράφοντας μείωση 18,8%. Η μείωση προέκυψε παρά την αύξηση των συνολικών εισοδημάτων κατά 3,6% και οφείλεται στην αύξηση των απαιτήσεων κατά 12,3% και στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 7,5%.

Το περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 20,5% έναντι 26,3% το 2018.

 Η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities Ltd κατέγραψε κέρδος €56 χιλ. έναντι ζημιάς €62 χιλ. το 2018.

Τα εισοδήματα από χρηματιστηριακές προμήθειες και τόκους ανήλθαν σε €330 χιλ. με αύξηση 8,8%.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €268 χιλ. με μείωση 22,3% η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ανακτήσεων από επισφαλείς χρεώστες ύψους €113 χιλ (2018: €34 χιλ).

Τα μεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν σε €24,35 εκ. έναντι €23,83 εκ. το 2018 καταγράφοντας αύξηση 2,2%. Εξαιρουμένων των fronting policies η αύξηση στα μεικτά ασφάλιστρα ανήλθε σε 3,8%. Τα ασφάλιστρα του κλάδου οχημάτων παρουσίασαν αύξηση 3,9%, του κλάδου ευθύνης αύξηση 5,9%, του κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλοδαπών αύξηση 75,3% και του κλάδου ταξιδιών και ατυχημάτων αύξηση 42,9%. Αντίθετα, τα ασφάλιστρα του κλάδου υγείας κατέγραψαν μείωση 2,9% και του κλάδου περιουσίας μείωση 0,5%.

Η αύξηση στα καθαρά ασφάλιστρα ανήλθε σε 4,6%. Μετά την μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα ποσού €0,31 εκ. (2018: €0,17 εκ.), τα καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €17,92 εκ. έναντι €17,27 εκ. to 2018 με αύξηση 3,8%.

Τα άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €890 χιλ. έναντι €892 χιλ. το 2018. Το μεγάλο μέρος των άλλων εισοδημάτων αφορά προμήθειες εισπρακτέες από αντασφαλιστές οι οποίες ανήλθαν σε €730 χιλ. έναντι €769 χιλ. το 2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση της προμήθειας των fronting policies καθώς και της προμήθειας επί κερδών του κλάδου περιουσίας.

Το μερίδιο κερδών από κοινοπραξίες αυξήθηκε σε €156 χιλ. έναντι €123 χιλ. το 2018.

Μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα

Τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα ύψους €0,80 εκ. τα οποία αφορούν αντιστροφή πρόβλεψης για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Οι καθαρές απαιτήσεις από ασφαλιζομένους ανήλθαν σε €9,43 εκ. έναντι €8,39 εκ. το 2018 καταγράφοντας αύξηση 12,3% η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των απαιτήσεων του κλάδου οχημάτων και του κλάδου ευθύνης. Ο δείκτης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 52,61% έναντι 48,59% το 2018. Ο δείκτης απαιτήσεων του κλάδου οχημάτων ανήλθε στο 54,0% (2018: 49,9%) και του κλάδου υγείας στο 74,2% (2018: 77,9%).

Τα έξοδα διαχείρισης παρουσίασαν αύξηση 5,1% και ανήλθαν σε €4,71 εκ. έναντι €4,48 εκ. το 2018. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση στο κόστος μισθοδοσίας κατά 9,9%. Αύξηση κατέγραψαν επίσης οι εκπτώσεις, οι αποσβέσεις, τα έξοδα ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραφείου και εκπαίδευσης προσωπικού.

Αντίθετα μείωση κατέγραψαν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες και τα έξοδα προώθησης.

Τα καθαρά χρηματοδοτικά εισοδήματα του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €267 χιλ. έναντι €361 χιλ. το 2018. Οι τόκοι από καταθέσεις μειώθηκαν σε €54 χιλ. από €139 χιλ. λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των καταθετικών επιτοκίων. Οι τόκοι ομολόγων ανήλθαν σε €282 χιλ. έναντι €285 χιλ. το 2018.

Τα εισοδήματα από επενδύσεις τα οποία αφορούν μερίσματα και ενοίκια αυξήθηκαν κατά 24,2% και ανήλθαν σε €769 χιλ. έναντι €619 χιλ. το 2018. Σημαντικά κέρδη κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας τα οποία ανήλθαν σε €2,49 εκ. έναντι ζημιάς €3,36 εκ. το 2018.

Από την μεταβολή στη δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση προέκυψε κέρδος €53 χιλ. (2018: Κέρδος €103 χιλ.) το οποίο καταχωρήθηκε απευθείας στα αποθεματικά. Η συνολική απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων τόκων και μερισμάτων) ανήλθε σε 14,5% (2018: -11,3%).

Κατά τη διάρκεια του έτους προέκυψε κέρδος ύψους €476 χιλ. από την πώληση του επενδυτικού οικοπέδου στην Πάφο έναντι €1,1 εκ. Κατά το 2019 η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά από επανεκτίμηση επενδυτικών ακινήτων ύψους €164 χιλ. (2018: Ζημιά €444 χιλ.). Από την επανεκτίμηση ακινήτων για ίδια χρήση προέκυψε κέρδος ύψους €103 χιλ. (2018: Κέρδος €3 χιλ.) το οποίο αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το τρέχον έτος, αναφέρεται ότι η εξάπλωση του ιού Covid-19 έχει ήδη ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της σημαντικής πτώσης που καταγράφουν οι διεθνείς αγορές. Παρόλο που με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα οι ασφαλιστικές δραστηριότητες της εταιρείας δεν έχουν επηρεαστεί από την επιδημία του ιού Covid-19, εντούτοις τυχόν παρατεταμένη και σε έξαρση εξάπλωση του ιού η οποία θα πλήξει την ευρύτερη οικονομία του τόπου μας, πιθανόν να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών της εταιρείας. Στο παρόν στάδιο δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί η πιθανότητα ή / και η έκταση του επηρεασμού. Η Atlantic Insurance λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για αποτροπή της εξάπλωσης του Covid-19 και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας καθώς και για προστασία του προσωπικού, των πελατών και των συνεργατών της. Η εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εργασιών της και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του Κορωνοϊού.

Με βάση εγκύκλιο ημερομηνίας 7 Απριλίου 2020 η Έφορος Ασφαλίσεων κοινοποίησε παρότρυνση της Ευρωπαϊκής Αρχής EIOPA προς όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αναστείλουν προσωρινά όλες τις διανομές μερισμάτων μέχρις ότου αρχίσουν να διαμορφώνονται ξεκάθαρα οι επιπτώσεις τηςεπιδημίας Covid-19. Το θέμα θα εξεταστεί σε συνεδρία του ΔΣ στις 6 Αυγούστου.

Γ.Χ.