You are here

Μηδενικοί οι έλεγχοι σε ασφαλιστικές εταιρείες

13/01/2022 17:20

Στην σοβαρή υποστελέχωση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και στην πανδημία, απέδωσε η Αναπληρώτρια Έφορος Ασφαλίσεων Τώνια Τσαγγάρη τις διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για κενά στην τεκμηρίωση εργασίας και μηδενικούς επιτόπιους ελέγχους σε ασφαλιστικές εταιρείες το 2020, αντίστοιχα.

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου τέθηκε σήμερα η σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην οποία διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις στην καταγραφή διαδικασιών ελέγχου, κενά στην τεκμηρίωση εργασίας και σοβαρός κίνδυνος από την μη διενέργεια ελέγχων σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής ο  Διευθυντής Ελέγχου της ΕΥ Άκης Κίκας, ανέφερε ότι κατά τον καθιερωμένο ετήσιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός και η συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων στις ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο και ότι δεν υπάρχει έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των ευρημάτων και συστάσεών της ΕΥ.

Πρόσθεσε ότι από τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, ήταν η διαπίστωση πως δεν διενεργήθηκε κανένας επιτόπιος έλεγχος στις 33  ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Κύπρο κατά το 2020, ενώ κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν μόλις 4 επιτόπιοι έλεγχοι.

Είπε επίσης ότι πέραν των διαδικαστικών προβλημάτων, διαπιστώθηκε ότι η αξιολόγηση της επικινδυνότητας που αφορά στο ποιοτικό μέρος, δηλαδή η αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης των ασφαλιστικών εταιρειών, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κρίση του λειτουργού που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα αξιοπιστία της εκτίμησης.

Εφικτή η εποπτεία χωρίς επιτόπιο έλεγχο

Η  Αναπληρώτρια  Έφορος Ασφαλίσεων Τώνια Τσαγγάρη, παίρνοντας το λόγο συμφώνησε με την ΕΥ για τη σημασία των επιτόπιων ελέγχων στην ολοκλήρωση του ελέγχου μίας ασφαλιστικής επιχείρησης και απέδωσε στην πανδημία τη μη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων στα γραφεία των ασφαλιστικών εταιρειών μέσα στο έτος 202\

Πρόσθεσε ότι ο έλεγχος και η εποπτεία που ασκήθηκε κατά το έτος 2020 ήταν μέσω της λήψης εβδομαδιαίων, κατά την αρχή της πανδημίας, και μηνιαίων, κατά το τέλος του έτους, αναφορών και μέσω της συνεχούς επικοινωνίας με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για διαχείριση της κρίσης, τον έλεγχο της φερεγγυότητας, της ρευστότητας και των επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Υποστήριξε επίσης ότι η Υπηρεσία λόγω της πληροφόρησης που λαμβάνει (ποιότητα και μέγεθος ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών) μπορεί να διενεργεί εποπτεία και έλεγχο στις ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς συχνές επιτόπιες επισκέψεις. Πρόσθεσε ότι παρόλα αυτά, κατά το 2021 η Υπηρεσία συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της ΕΥ και διενέργησαν επιτόπιους ελέγχους στις μισές περίπου ασφαλιστικές εταιρείες.

Δεν ελέγχεται η συμπεριφορά εταιρειών στην αγορά

Η κ. Τσαγγάρη ξεκαθάρισε ότι ο λόγος που δεν έχει επιτευχθεί η λεπτομερής καταγραφή όλων των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά τη διενέργεια του ελέγχου όσο και όλων των ενεργειών που γίνονται για την άσκηση εποπτείας και των άλλων διαδικασιών είναι λόγω του σοβαρού προβλήματος υποστελέχωσης που υπάρχει στην Υπηρεσία για πέραν των δέκα χρόνων.

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι λόγω υποστελέχωσης δεν μπορεί να διενεργηθεί ικανοποιητική εποπτεία στα προϊόντα που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, στους διαμεσολαβητές και στην συμπεριφορά των εταιρειών στην αγορά. Δήλωσε ότι στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας είναι ο έλεγχος της οικονομικής δυνατότητας των ασφαλιστικών εταιρειών ώστε να καλύπτονται οι συμβάσεις/συμβόλαια των πολιτών και σε αυτόν αναγκαστικά επικεντρώνονται οι ενέργειες της Υπηρεσίας.

Εξήγησε ότι η Υπηρεσία στελεχώνεται από μόλις 18.5 υπαλλήλους καθώς ο ένας εργάζεται και σε άλλη υπηρεσία, εκ των οποίων οι 3 είναι ανώτεροι λειτουργοί αν και μόνο 1 ασκεί καθήκοντα ανώτερου λειτουργού αφού ο ένας είναι αποσπασμένος στα Ταμεία Προνοίας και η άλλη είναι η Αναπληρώτρια Έφορος. Οι 7.5 είναι λειτουργοί ελέγχου, 2 λογιστικοί λειτουργοί, 1 διοικητικός λειτουργός και οι υπόλοιποι γραμματειακό προσωπικό. Επεσήμανε ότι η Υπηρεσία δεν έχει στην διάθεση της κανένα αναλογιστή, στου οποίου τις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι.

Ανέφερε ότι ο κύκλος των εργασιών της υπηρεσίας δεν περιορίζεται μόνο στις 33 κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά περιλαμβάνει και τις 7 ξένες εταιρείες οι οποίες εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, 700 εταιρείες με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και 7500 διαμεσολαβητές.

Ανάφερε περαιτέρω, ότι εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής πέραν των τριών χρόνων νομοσχέδιο για την δημιουργία νέας Υπηρεσίας, ενώ οι διαδικασίες για αναδιάρθρωση της εκκρεμούν εδώ και περίπου δέκα έτη με αποτέλεσμα την σημαντική υποστελέχωση της.

Ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες

Η κ. Τσαγγάρη είπε ακόμα ότι υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες να εγγραφούν στην Κύπρο. Δήλωσε ότι το τελευταίο διάστημα εγγράφηκαν στην Κύπρο τρεις εταιρείες που ασχολούνται με ασφάλειες στην ναυτιλία. Ερωτηθείσα σχετικά, είπε ότι είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο δύο αντασφαλιστικές εταιρείες.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ανδρέας Αθανασιάδης, δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ότι με την λειτουργία της νέας Επιτροπής θα ρυθμιστεί περαιτέρω η αγορά ασφαλειών. Πρόσθεσε ότι παρότι υποστελεχωμένη η Υπηρεσία δεν δημιουργούνται προβλήματα στους ελέγχους.

Από την πλευρά του ο λειτουργός του υπουργείου Οικονομικών Αντώνης Παντοπώλης, κλήθηκε να ενημερώσει την Επιτροπή εντός 15μέρες για το ζήτημα στελέχωσης της Υπηρεσίας.

Της Ελένης Χαραλάμπους