You are here

Ανακλήθηκε η άδεια της Trust International Ιnsurance and Reinsurance BSC

20/10/2021 15:41

H Αν. Έφορος Ασφαλίσεων με απόφασή της ανακάλεσε την άδεια ασκήσεως αντασφαλιστικών εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία της αντασφαλιστικής εταιρείας τρίτης χώρας
Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C., από τις  19/10/2021, εφόσον η εταιρεία παραιτήθηκε ρητά από αυτήν.

Η εταιρεία είναι αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στην Κύπρο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318(2) των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016 έως 2021 , η ανάκληση της άδειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 151 του Νόμου δεν επάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση της οποίας ανακλήθηκε η άδεια οφείλει να προβεί στη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της.

Η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων με βάση τις εξουσίες που της παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 151(5) του Νόμου, για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των δικαιούχων και των αντισυμβαλλομένων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, έκρινε απαραίτητο να παραχωρήσει στην εταιρεία ειδική άδεια, αποκλειστικά για τη συνέχιση των σε ισχύ υφιστάμενων συμβολαίων, το διακανονισμό των εκκρεμουσών απαιτήσεων και για να συνεχίσει να εισπράττει τα οφειλόμενα προς αυτή ασφάλιστρα και να ικανοποιεί τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της, κατά το συνήθη τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας ελέγχου ασφαλιστικών εταιρειών.