You are here

Διατηρούν τις ιδιωτικές ασφάλειες υγείας

22/05/2019 07:15

Η έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ σε λίγες μέρες δεν αλλάζει προς το παρόν τη συμπεριφορά των ασφαλιζομένων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, την ίδια στιγμή που οι ασφαλιστικές προσπαθούν να εμπλουτίσουν τα προϊόντα τους για να αντιμετωπίσουν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στις ιατροφαρμακευτικές καλύψεις.

Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις είναι ότι οι ασφαλιζόμενοι τηρούν στάση αναμονής διατηρώντας την ιδιωτική ασφάλεια υγείας και πληρώνοντας παράλληλα τις εισφορές στο ΓεΣΥ.

Υπολογίζεται ότι περίπου ένα τέταρτο του πληθυσμού της Κύπρου καλύπτεται από ιδιωτικές ασφάλειες υγείας.  Όπως αναγνωρίζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, η ιδιωτική κάλυψη προσφέρει ταχεία εξυπηρέτηση αλλά είναι δαπανηρή.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες παραπέμπουν στα θετικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2019 για να εξηγήσουν τη στάση των ασφαλιζομένων.

Ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life,  Έβαν Γαβάς αναφέρει στη StockWatch ότι «όπως επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2019, δεν έχουν παρατηρηθεί  οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά τα σχέδια υγείας του πελατολογίου μας, γεγονός που συνάδει και με τις αρχικές μας προβλέψεις.

«Η πλειοψηφία των πελατών, θέλοντας προφανώς να αποφύγουν βεβιασμένες κινήσεις προτού διαμορφώσουν  ιδίαν άποψη ως προς τις υπηρεσίες, την ποιότητα αλλά και την ταχύτητα παροχής υπηρεσιών υγείας μέσα από το ΓεΣΥ, επέλεξαν να διατηρήσουν τα συμβόλαια τους αφού η κάλυψη που θα τους προσφέρεται μέσα από το ΓεΣΥ δεν θα είναι ολοκληρωμένη τουλάχιστον στην πρώτη φάση υλοποίησής του».

«Ακόμη όμως και μετά την πλήρη υλοποίηση του ΓΕΣΥ στα  μέσα του 2020, πιστεύουμε ότι αρκετοί καταναλωτές θα θέλουν να διατηρήσουν τις καλύψεις τους καθώς και την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ιδιωτικά σχέδια υγείας», τονίζει.

Παρακολουθούν εξελίξεις

«Η CNP Cyprialife, η ασφαλιστική εταιρεία Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας του Ομίλου CNP Cyprus,  είναι αυτονόητο πως παρακολουθεί  στενά τις εξελίξεις για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Στέκεται δυνατή δίπλα στους πελάτες της, έτοιμη να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις και εξειδικευμένα ασφαλιστικά σχέδια υγείας συμπληρωματικά του  ΓεΣΥ, που απευθύνονται τόσο σε άτομα, όσο και σε εταιρείες», αναφέρει ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του ομίλου Τάκης Φειδία.

«Η εταιρεία, εργάζεται στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της ,έτσι που αυτά να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών της, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓΕΣΥ», τονίζει.

Μεταβατικό στάδιο

Η γενική διευθύντρια της Eurolife Άρτεμις Παντελίδου σημειώνει ότι «βρισκόμαστε - και οι πολίτες το αντιλαμβάνονται - σε ένα μεταβατικό στάδιο. Μένει να αποδειχθεί στην πράξη η εφαρμοσιμότητα και η αποτελεσματικότητα των διακηρυγμένων αλλαγών».

«Από την άλλη πλευρά, η εγχώρια ιδιωτική ασφάλιση Υγείας βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία. Τα αποτελέσματα για το 2018 δείχνουν αύξηση 16,3% σε σχέση με το 2017, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στο πρώτο τρίμηνο του 2019», σημειώνει.

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα  καλώντας τους ασφαλιζομένους να διατηρήσουν τα συμβόλαια που έχουν με τις εταιρείες τους, τουλάχιστον μέχρι να λειτουργήσουν πλήρως οι υπηρεσίες του ΓΕΣΥ τον Ιούνιο του 2020.

Η έμφαση που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι στη δυνατότητα επιλογής που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση – επιλογής γιατρού εντός αλλά και εκτός Κύπρου.

«Η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει προστασία, ηρεμία και κορυφαίας ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό – σε οποιοδήποτε γιατρό και νοσηλευτήριο», αναφέρει ο σύνδεσμος, προσπαθώντας να πείσει τους ασφαλιζόμενους να διατηρήσει τα συμβόλαια ασφάλισης υγείας.

Σύμφωνα με στοιχεία του συνδέσμου ασφαλιστικών εταιρειών, τα ασφάλιστρα για ατυχήματα και υγεία αυξήθηκαν κατά 12,3% το 2018 στα €152,2 εκ. από €135,5 εκ. φθάνοντας στο ψηλότερο επίπεδο από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Με την έλευση του ΓΕΣΥ οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προχωρήσει και σε αλλαγές των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, ώστε να προσφέρουν συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως η φροντίδα, που δεν προσφέρει το ΓΕΣΥ.

Στο ΓΕΣΥ έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα πέραν των 400 χιλ. δικαιούχων και κάποιες εκατοντάδες γενικοί ιατροί και παιδίατροι.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών εργάζονται σε δημόσια νοσηλευτήρια.

Της Γεωργίας Χαννή