You are here

Ενστάσεις ασφαλιστικών για ΓεΣΥ

22/07/2016 17:21
Έντονες επιφυλάξεις, ερωτήματα και ενστάσεις έχει ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) για τις αποφάσεις που λήφθηκαν στη σύσκεψη του προέδρου Αναστασιάδη με τους πολιτικούς αρχηγούς για την εισαγωγή του ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΣΑΕΚ θεωρεί ότι οι αποφάσεις που λήφθηκαν δεν δίνουν απαντήσεις στα καυτά και μεγάλα προβλήματα της δημόσιας υγείας, ούτε δρομολογούν τις εξελίξεις προς ένα σύγχρονο πλαίσιο που να διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία, την ευελιξία και κυρίως τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ.

Σημειώνει ότι «οι αποφάσεις με τα έξη σημεία είναι γενικού περιεχομένου και δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό, παραπέμπουν και πάλι στα γνωστά αδιέξοδα που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, όπου συζητούσαμε χωρίς αποτέλεσμα τις βασικές πρόνοιες του ΓεΣΥ».

«H απόφαση να προωθηθεί και να εφαρμοστεί ΓεΣΥ στη βάση των μελετών και των σχεδιασμών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στην ουσία παραπέμπει σε ξεπερασμένες πρακτικές, οι οποίες δεν θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός σύγχρονου ευέλικτου και αποτελεσματικού ΓεΣΥ», τονίζει ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Ταυτόχρονα, αναφέρει, «με τις αποφάσεις αυτές, διαγράφεται το σύστημα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας που λειτουργεί αποτελεσματικά και σήμερα εξυπηρετεί 200.000 ασφαλισμένους για να αντικατασταθεί με ένα δημόσιο οργανισμό που αναπόφευκτα και με μαθηματική ακρίβεια θα εκδηλώσει τις ίδιες γνωστές παθογένειες του δημοσίου τομέα. Την ίδια ώρα δεν θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης που είναι ο τομέας που παρουσιάζει τις σοβαρότερες αδυναμίες και ταλαιπωρεί τους ασθενείς».

Ο ΣΑΕΚ εκφράζει την έντονη αντίθεση του για το γεγονός ότι τα δικαιώματα χιλιάδων ασφαλισμένων θα απωλεσθούν, «πτυχή που φαίνεται να παραγνωρίζεται πλήρως από την πολιτεία και δεν τυγχάνει οποιασδήποτε ρύθμισης».

Ακόμα, εκφράζει τη δημόσια διαφωνία του, γιατί με τις ρυθμίσεις που προωθούνται υπάρχει ανισομερής μεταχείριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αδιαφορία για τις επιπτώσεις πάνω στον κλάδο ασφάλισης υγείας που εξυπηρετεί διαχρονικά την κοινωνία. Σε τελική ανάλυση οι αποφάσεις που λήφθηκαν, πλήττουν τον ίδιο τον θεσμό της ασφάλισης.

Ο ΣΑΕΚ επαναλαμβάνει κατηγορηματικά ότι όχι μόνο τάσσεται υπέρ του ΓεΣΥ, αλλά υποστηρίζει και τη γρήγορη εφαρμογή του.

Συμφωνεί απόλυτα ότι χρειαζόμαστε ένα εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό, όμως, σημειώνει, πρέπει να είναι σύγχρονο, αποδοτικό και οικονομικά βιώσιμο, ώστε να βελτιώνει και να εξελίσσει τις υφιστάμενες δυνατότητες και όχι να διαλύει τους τομείς εκείνους που λειτουργούν με επιτυχία προς όφελος της υγείας, της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Η ιδιωτική ασφάλιση είναι ένα από τα υγιή κύτταρα του τομέα της υγείας και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία ενός σωστού ΓεΣΥ, διασφαλίζοντας μέσω του ανταγωνισμού την ποιότητα και τον έλεγχο του κόστους αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών», αναφέρει.

Ο ΣΑΕΚ δεν ζητά καμιά προνομιακή μεταχείριση, παρά μόνο το δικαίωμα να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός επί ίσοις όροις. Κύρια θέση του είναι να δοθεί στον ασθενή το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα ποιος θα τον εξυπηρετήσει καλύτερα, στο πλαίσιο του ΓεΣΥ και να μην τον εγκλωβίζει μέσα σε ένα μονοπωλιακό σύστημα ασφάλισης είτε αυτό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του είτε όχι.

Ο ΣΑΕΚ, θα αναμένει την έναρξη του διαλόγου που εξήγγειλε η κυβέρνηση για να καταθέσει αναλυτικά τις θέσεις και απόψεις του, οι οποίες όπως πάντα αποβλέπουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, της οικονομίας και του τόπου.