You are here

ΕΥ: Εκ περιτροπής έλεγχοι για ασφαλιστικές εταιρείες

30/07/2021 10:52

Ελλιπείς διαδικασίες, κενά στην τεκμηρίωση εργασίας και κίνδυνο μη διενέργειας ελέγχων, εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, στην έκθεσή της σχετικά μετά τον διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών Ασφαλίσεων. Ανάμεσα σε άλλα, η ΕΥ εισηγείται την διενέργεια ελέγχων εκ περιτροπής σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου δεν υπάρχει καταγραμμένη διαδικασία για τη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, κάτι για το οποίο η ΕΥ εισηγήθηκε να καθοριστούν και να καταγραφούν οι διαδικασίες κατάρτισης.

Σημειώνεται επίσης, ότι η αξιολόγηση της επικινδυνότητας που αφορά στο ποιοτικό μέρος, δηλαδή η αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης της ασφαλιστικής εταιρείας, βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στην κρίση του «πρώτου λειτουργού» που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση αυτή μπορεί να διενεργηθεί κυρίως με επιτόπιο έλεγχο, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις επιφυλάξεις της αναφορικά με την αξιοπιστία της συνολικής εκτίμησης της επικινδυνότητας εταιρειών, για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί επιτόπιος έλεγχος για μεγάλο χρονικό διάστημα», αναφέρει η ΕΥ.

Η ΕΥ εισηγήθηκε όπως η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Εποπτική Αρχή) διενεργεί στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους, εκ περιτροπής, σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, για αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης. Εισηγήθηκε, επίσης,  όπως ο αριθμός ετών που παρήλθαν από την τελευταία επιτόπια αξιολόγηση, λαμβάνεται υπόψη κατά την ποιοτική αξιολόγηση επικινδυνότητας και κατά συνέπεια στην εξαγωγή της συνολικής εκτίμησης της επικινδυνότητας.

Διαπιστώθηκς ακόμα ότι δεν διενεργήθηκε αξιολόγηση επικινδυνότητας, για σκοπούς προγραμματισμού εργασιών του έτους 2020, αλλά η Εποπτική Αρχή χρησιμοποίησε την αξιολόγηση επικινδυνότητας του 2019, την οποία αναθεώρησε, σε συναντήσεις του προσωπικού, με βάση την εμπειρία τους, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν πρακτικά. «Πρακτικά δεν τηρήθηκαν ούτε για τις συναντήσεις του προσωπικού για κατάρτιση και αναθεώρηση του πίνακα προτεραιοτήτων και του προγράμματος ελέγχων του 2019, για σκοπούς τεκμηρίωσης των αλλαγών που έγιναν», προστίθεται.

Η ΕΥ εισηγήθηκε όπως, η αξιολόγηση επικινδυνότητας των εποπτευόμενων οντοτήτων διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και αποτελεί τη βάση για διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων. Επιπλέον, συστήνεται η Εποπτική Αρχή να τεκμηριώνει επαρκώς την όποια απόφασή της, σχετικά με την ποιοτική αξιολόγηση επικινδυνότητας που διενεργεί, αλλά και σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα προτεραιοτήτων και του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.

Ένα άλλο εύρημα της ΕΥ είναι ότι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών που υποβάλλουν οι ελεγχόμενες οντότητες, ούτε ετοιμάζεται πρόγραμμα όπου να περιγράφονται οι εργασίες που αναμένεται να διεκπεραιώσει, σε σχέση με τον έλεγχο αυτό, ο κάθε λειτουργός. Επίσης, δεν καταγράφεται η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της εξέτασης των τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών.

Η αντίστοιχη σύσταση είναι όπως για σκοπούς παρακολούθησης και επισκόπησης της εργασίας των λειτουργών αλλά και για διασφάλιση της έγκαιρης εξέτασης των αναφορών, ετοιμάζεται και εγκρίνεται πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο να αναφέρει τις ημερομηνίες έναρξης και αναμενόμενης ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Σε ότι αφορά την απουσία επίσημου και εγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου, σε σχέση με την εργασία που αναμένεται να εκτελέσει ένας λειτουργός στους επιτόπιους ελέγχους, και το γεγονός ότι εναπόκειται στον κάθε λειτουργό να αποφασίσει το τι θα ελέγξει και σε ποιο βαθμό, η ΕΥ εισηγήθηκε όπως, για κάθε επιτόπιο έλεγχο, ετοιμάζεται από τον υπεύθυνο λειτουργό πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο να εγκρίνεται από αρμόδιο προϊστάμενο.

Διαπιστώθηκαν παράλληλα κενά, αναφορικά με την τεκμηρίωση και επισκόπηση της εργασίας που διενεργείται, τόσο σε σχέση με τις τριμηνιαίες και ετήσιες αναφορές, όσο και με τους επιτόπιους ελέγχους, με την ΕΥ να εισηγείται όπως, για την εποπτική εργασία που διενεργείται, είτε αφορά στις τριμηνιαίες και ετήσιες αναφορές, είτε στους επιτόπιους ελέγχους, τηρούνται φύλλα εργασίας που να τεκμηριώνουν όλες τις εργασίες που διενεργήθηκαν, τα ευρήματα και τις υποδείξεις/μέτρα που λήφθηκαν.

Στην έκθεση προστίθεται ότι δεν υπάρχει γραπτή πολιτική που να καθορίζει τη συχνότητα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε κάθε εταιρεία, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο σε ελεγχόμενη οντότητα για σειρά ετών με την ΕΥ να εισηγείται όπως η Εποπτική Αρχή καθορίσει γραπτή πολιτική για το θέμα.

Σημειώνεται ακόμα, ότι δεν παρακολουθούνται συστηματικά τα ευρήματα και οι συστάσεις που προκύπτουν από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται. Η ΕΥ εισηγήθηκε όπως, στις περιπτώσεις όπου η υλοποίηση των συστάσεων της Εποπτικής Αρχής μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με επιτόπιο έλεγχο, προγραμματίζεται επαναληπτικός επιτόπιος έλεγχος, το συντομότερο δυνατόν, για επιβεβαίωση των διορθωτικών μέτρων που λήφθηκαν από τους εποπτευόμενους.