You are here

Ο ιός τεστάρει τις αντοχές και των ασφαλιστικών εταιρειών

04/04/2020 06:00

Με σχετικά ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα εισήλθε στην υγειονομική κρίση ο ασφαλιστικός τομέας, με τους πλείστους φορείς να εκτιμούν ότι θα αντέξει τους κραδασμούς.

Οι πλείστοι φορείς προβληματίζονται για τη ρευστοτική στενότητα που θα δημιουργήσει στον κλάδο η νέα κατάσταση πραγμάτων, ιδίως εάν αρκετοί πελάτες σπεύσουν να εξαργυρώσουν τα συμβόλαια τους.

Η αναπληρωτής έφορος ασφαλίσεων Τώνια Τσαγγάρη τονίζει στη StockWatch ότι δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αύξηση στις εξαγορές των ασφαλιστηρίων ζωής.

«Η Υπηρεσία μας παρακολουθεί στενά, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το θέμα ρευστότητας και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Το θέμα της ρευστότητας, καθώς και άλλων επιπτώσεων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρακολουθείται επίσης στενά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και γίνονται συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ των Εποπτικών Αρχών των κρατών μελών», τονίζει.

Οι επιπτώσεις της κρίσης ενδεχομένως να διαφέρουν σε κάθε οργανισμό, αναλόγως των θεμελιωδών τους στοιχείων, τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

«Είναι σαφές ότι η πανδημία επηρεάζει την πλειονότητα των τομέων της οικονομίας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο ασφαλιστικός τομέας επιδεικνύει αντοχή στην κρίση, ειδικά οι εταιρείες εκείνες που έχουν τη δύναμη της ισχυρής κεφαλαιακής τους επάρκειας, της προϊοντικής καινοτομίας, της αξιοπιστίας και των ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τους», αναφέρει ο CEO της CNP Τάκης Φειδία.

«Φυσικά», τονίζει, «η ρευστότητα των εξελίξεων είναι μεγάλη και στο νέο τοπίο αβεβαιότητας δεν είναι εφικτή η όποια έγκυρη πρόβλεψη για την έκταση και το βάθος των επιπτώσεων, σε επιμέρους κλάδους του ασφαλιστικού τομέα, στην πορεία του χρόνου».

«Σε εποχές αβεβαιότητας πάντως, όπως αυτή που διανύουμε, η έννοια της ασφάλισης που λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας στα δύσκολα, αποκτά στη συνείδηση του κοινού ακόμη μεγαλύτερη αξία. Σε κάθε περίπτωση, τώρα θα δοκιμαστούν τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών εταιρειών, θα μετρηθούν οι δυνάμεις τους και η ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, επισημαίνει».

Ο γενικός διευθυντής της Eurolife Αβραάμ Πεκρής σημειώνει ότι όπως συμβαίνει και σε όλους τους διεθνείς ασφαλιστικούς κολοσσούς, τις συνέπειές της πανδημίας στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα «δεν είμαστε σε θέση να τις ελέγξουμε».

«Είμαστε όμως αρκετά ισχυροί και έμπειροι ώστε να τις διαχειριστούμε με τον προσφορότερο τρόπο προς όφελος των πελατών μας. Η Επιτροπή Επενδύσεων μαζί με τους εξωτερικούς επενδυτικούς συμβούλους παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές και προχωρεί με τις κατάλληλες κινήσεις στα χαρτοφυλάκια της εταιρείας με προτεραιότητα τα μέσο-μακροπροθεσμα συμφέροντα των ασφαλιζομένων », αναφέρει.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, οι πλείστες εταιρείες ξεπερνούν κατά πολύ τις εποπτικές απαιτήσεις φερεγγυότητας (solvency capital requirement) για το 2018, διατηρώντας τα κεφάλαια περίπου €0,7 δισ. που είχαν και το 2017.

Μεταξύ των εταιρειών υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε ότι αφορά την κεφαλαιακή τους κατάσταση.

Της Γεωργίας Χαννή