You are here

Σημαντική αύξηση κερδών για Atlantic

30/08/2019 09:45

Σημαντική αύξηση στα κέρδη της ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2019 η ασφαλιστική εταιρεία Atlantic.

Τα κέρδη ανήλθαν σε €3,74 εκ. έναντι €1,86 εκ. το 2018 ως αποτέλεσμα των κερδών που κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας τα οποία ανήλθαν σε €1,91 εκ. έναντι ζημιών €0,47 εκ. το 2018.

Τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν σε €1,64 εκ. έναντι €2,20 εκ. το 2018 καταγράφοντας μείωση 25,3%

Τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €1,65 εκ. έναντι €2,21 εκ. το 2018 καταγράφοντας σημαντική μείωση 25,1%. Η μείωση προέκυψε παρά την αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 2,2% και οφείλεται στην αύξηση των απαιτήσεων κατά 13,8% και στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 7,3%. Το περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 18,8% έναντι 25,9% το 2018.

Η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities κατέγραψε ζημιά €13 χιλ. έναντι ζημιάς €7 χιλ. το 2018. Τα έσοδα από χρηματιστηριακές προμήθειες και τόκους ανήλθαν σε €163 χιλ. με αύξηση 3,68% και τα λειτουργικά έξοδα σε €175 χιλ. με αύξηση 6,55%. Μετά την αφαίρεση του συμφέροντος μειοψηφίας η συνολική ζημιά που αναλογεί στους μετόχους του συγκροτήματος ανήλθε σε €9 χιλ (2018: €5 χιλ.).

Τα μεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν σε €12,31 εκ. έναντι €12,10 εκ. το 2018 καταγράφοντας αύξηση 1,7%. Εξαιρουμένων των fronting policies η αύξηση στα μεικτά ασφάλιστρα ανήλθε σε 4,5%.Τα ασφάλιστρα του κλάδου οχημάτων παρουσίασαν αύξηση 3,3%, του κλάδου ευθύνης αύξηση 6,7%, του κλάδου υγείας αύξηση 14,8% και του κλάδου περιουσίας μικρή μείωση 0,5%. Η αύξηση στα καθαρά ασφάλιστρα ανήλθε σε 5,2%. Μετά τη μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα ποσού €0,48 εκ., τα καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €8,79 εκ. έναντι €8,51 εκ. το 2018 με αύξηση 3,2%.

Τα άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €0,40 εκ. έναντι €0,47 εκ. το 2018. Το μεγάλο μέρος των άλλων εισοδημάτων αφορά προμήθειες εισπρακτέες από αντασφαλιστές οι οποίες ανήλθαν σε €0,35 εκ. έναντι €0,38 εκ. το 2018.

Οι καθαρές απαιτήσεις από ασφαλιζομένους ανήλθαν σε €4,78 εκ. έναντι €4,20 εκ. το 2018 καταγράφοντας αύξηση 13,8% η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των απαιτήσεων του κλάδου υγείας κατά 19,1%. Η αύξηση των απαιτήσεων στον κλάδο οχημάτων ανήλθε σε 2,9%. Ο δείκτης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 54,41% έναντι 49,36% το 2018.

Τα έξοδα διαχείρισης αυξήθηκαν κατά 7,1% και ανήλθαν σε €2,33 εκ. έναντι €2,18 εκ. το 2018. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση στα έξοδα μισθοδοσίας κατά 10,3%. Αύξηση κατέγραψαν επίσης οι αποσβέσεις, οι εκπτώσεις και τα έξοδα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αντίθετα μείωση κατέγραψαν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, τα έξοδα προώθησης και οι προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες.

Τα καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα ανήλθαν σε €124 χιλ. έναντι €202 χιλ. το 2018. Οι τόκοι από καταθέσεις μειώθηκαν σε €35 χιλ. από €87 χιλ. λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των καταθετικών επιτοκίων καθώς και της μείωσης των τραπεζικών υπολοίπων. Οι τόκοι ομολόγων ανήλθαν σε €133 χιλ. έναντι €139 χιλ. το 2018. Από τα έσοδα της τρέχουσας περιόδου έχει αφαιρεθεί ποσό €12 χιλ. που αφορά απομείωση του υπολοίπου του τρεχούμενου λογαριασμού στην FBME.

Τα έσοδα από επενδύσεις τα οποία αφορούν μερίσματα και ενοίκια εισπρακτέα αυξήθηκαν κατά 27,2% και ανήλθαν σε €345 χιλ. έναντι €271 χιλ. το 2018. Σημαντικά κέρδη κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας τα οποία ανήλθαν σε €1,91 εκ. έναντι ζημιάς €0,47 εκ. το 2018. Η συνολική απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας (περιλαμβανομένων τόκων και μερισμάτων) ανήλθε σε +10,0%.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το τρέχον έτος, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις ή συνεργασίες οι οποίες δυνατόν να επηρεάσουν την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου πέραν της επικείμενης πώλησης ακινήτου στην ενορία Άγιος Θεόδωρος στην Πάφο.

Στις 29 Μαρτίου 2019 η εταιρεία σύναψε συμφωνία για την πώληση του οικοπέδου της εταιρείας με αριθμό εγγραφής 0/22416 στην ενορία Άγιος Θεόδωρος, Πάφος έναντι του ποσού των €1,1 εκ.  Με βάση την συμφωνία πώλησης η εταιρεία έλαβε προκαταβολή ποσού €150 χιλ. Το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος πώλησης ύψους €950 χιλ. θα καταβληθεί με τη μεταβίβαση του ακινήτου η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Από την πώληση του ακινήτου εκτιμάται ότι θα προκύψει κέρδος ύψους €235 χιλ.

Γ.Χ.