You are here

Θετικές οι προοπτικές για ασφαλιστική βιομηχανία

29/12/2022 06:34

Θετικές προδιαγράφονται οι προοπτικές της ασφαλιστικής βιομηχανίας το 2023, παρά τις προκλήσεις που δημιουργούν οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον.

Ανώτατα στελέχη των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών στην Κύπρο, σκιαγραφούν στη StockWatch, τις προοπτικές του ασφαλιστικού κλάδου εν μέσω της εντεινόμενης αβεβαιότητας και των μεταβαλλόμενων προκλήσεων, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος η αύξηση της ζήτησης για ασφαλιστικά προϊόντα.

Ο CEO του ομίλου CNP Cyprus, Τάκης Φειδία, αναφέρει στη StockWatch ότι σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και μεταβαλλόμενων προκλήσεων, η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει ανθεκτικότητα, παρά τις επιμέρους αναπόφευκτες επιπτώσεις.

«Ενδεικτικό αυτού άλλωστε είναι ο ρυθμός ανάπτυξης που για το 2022 αγγίζει το 6%, ενώ για το 2023, αν και κατ’ υπολογισμό μειωμένος σε 3%, δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Πάντα φυσικά με την προϋπόθεση να μην εμφανιστεί μια νέα μεγάλης κλίμακας κρίση», σημειώνει.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει, «προδιαγράφονται θετικές προοπτικές για την ασφαλιστική βιομηχανία του τόπου. Σημειώνεται αύξηση του όγκου ασφαλίστρων σε παράλληλη τροχιά με την αύξηση του ΑΕΠ». Επιπλέον, τονίζει, η αύξηση των επιτοκίων συμβάλει στην απόδοση των επενδυτικών ασφαλιστικών ταμείων και στη δημιουργία νέων πρωτοποριακών αποταμιευτικών προϊόντων.

«Μέσα στο κλίμα της ευρύτερης αστάθειας, αναμένεται να συνεχιστεί και το 2023 η τάση για ζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων, τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στο γενικό κλάδο. Είναι εδώ που η έννοια της ασφάλειας απέναντι σε κάθε μορφής απρόοπτα, γίνεται όλο και πιο σημαντική. Καταληκτικά, με την πρόκληση για τις επιχειρήσεις του κλάδου να γίνουν περισσότερο πελατοκεντρικές, εξελίσσοντας διαρκώς την εμπειρία του πελάτη που παρέχουν, ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να έχει μια θετική, αναπτυξιακή πορεία μέσα στο 2023», τονίζει.

Κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες

Ο CEO της ΗΒ Insurance Holdings Χρίστος Πατσαλίδης, αναφέρει ότι «το δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον επηρεάζει όπως αναμένεται και την ασφαλιστική βιομηχανία, η οποία όμως διαχρονικά ανταποκρίνεται θετικά στις δύσκολες περιστάσεις. Η κλιματολογική αλλαγή, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας δημιουργούν αυξανόμενους κινδύνους, όμως παράλληλα δημιουργούν και ευκαιρίες ανάπτυξης της ασφαλιστικής βιομηχανίας».

Εκφράζει την άποψη ότι το 2023 θα είναι μια χρονιά πρόκλησης για την ασφαλιστική βιομηχανία, κυρίως όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου. Επισημαίνει ότι οι μεγάλες ζημιές που κατέγραψαν ανά το παγκόσμιο οι αντασφαλιστικές εταιρείες το 2022, αλλά και τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού το 2023 είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κόστους αντασφάλισης που είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των γενικών κλάδων ασφάλισης.

Τονίζει ότι οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, με αυξημένο πληθωρισμό και αυξανόμενα επιτόκια, καθώς και άλλοι οικονομικοί παράγοντες, πιθανόν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τρέχουσα και μελλοντική χρηματοοικονομική απόδοση πολλών ασφαλιστικών εταιρειών.

Παρά τις προκλήσεις, υπογραμμίζει, ότι το 2023 θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση του όγκου εργασιών, αλλά με αυξημένη πίεση όσον αφορά στην κερδοφορία. Ο κλάδος περιουσίας αναμένεται να αναπτυχθεί καθώς ο πληθωρισμός οδηγεί σε αναπροσαρμογή των ασφαλισμένων αξιών για να αποφευχθεί η υποασφάλιση. Παράλληλα, ο κλάδος Ευθύνης Εργοδότη προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης έχοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό εργοδοτών παραμένει ανασφάλιστο. Από την άλλη, αναμένεται αύξηση του κόστους και συχνότητας απαιτήσεων.

Το μεγάλο στοίχημα για την ασφαλιστική βιομηχανία, συμπληρώνει, είναι η ικανότητα περιορισμού των αρνητικών επιδράσεων του ιδιαίτερα αυξημένου πληθωρισμού και η δυνατότητα συνέχισης των έργων βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Μεγάλες προκλήσεις το 2023

Ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life, Έβαν Γαβάς, επισημαίνει ότι τo 2022 ήταν μια χρονιά ορόσημο, τόσο για την κυπριακή οικονομία, όσο και για την ασφαλιστική βιομηχανία, αφού παρόλες τις συνέπειες που έχουν επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, υπήρξε ένας θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

«Ο ασφαλιστικός κλάδος σημείωσε μια σταθερή ανοδική πορεία αφού η πανδημία και οι συνθήκες αβεβαιότητας ανέδειξαν ακόμα περισσότερο τη σημαντικότητα της υγείας και της προστασίας της ζωής. Το 2023 θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις αφού αναμένεται επιβράδυνση της οικονομίας με την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών να είναι χαμηλότερη και το κόστος δανεισμού να αυξάνεται, παράγοντες οι οποίοι δεν θα αφήσουν τον ασφαλιστικό κλάδο αλώβητο», τονίζει.

Εντούτοις, υπογραμμίζει, «προσμετρώντας την ανθεκτικότητα που επέδειξε μέχρι τώρα η ασφαλιστική βιομηχανία, εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια θετική πορεία ανάπτυξης, αφού η ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται».

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού στον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια, θα αποφέρουν καρπούς, αφού οι πελάτες θα επωφεληθούν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των συναλλαγών τους.

Αξία ασφάλισης

Ο Brand and Communication Manager, Bank of Cyprus, Λίνος Ερμογενίδης, σημειώνει ότι η ανάγκη να εμπεδωθεί στον πολίτη η αξία της ασφάλισης, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για το θεσμό της ασφάλισης.

«Η ασφαλιστική συνείδηση, η αναγνώριση δηλαδή της ανάγκης, της σημαντικότητας και της αξίας της ασφάλισης από ενημερωμένους πολίτες, βρίσκεται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο στη χώρα μας και ο ρόλος μας είναι, ανάμεσα σε άλλα, να βρούμε τους τρόπους, συλλογικά, να εμπεδώσουμε το θεσμό της ασφάλισης στον τόπο μας», τονίζει.

Επίσης, αναφέρει ότι η υποασφάλιση αποτελεί επίσης πρόκληση, «καθώς οφείλουμε να υποδείξουμε στον πολίτη το ασφαλισμένο ποσό της περιουσίας του ν’ ανταποκρίνεται στις σημερινές αξίες και το οποίο οφείλει να αναθεωρεί λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον οικονομικό και πληθωριστικό πλαίσιο».

Σύμφωνα με τον κ. Ερμογενίδη, το συνταξιοδοτικό τοποθετείται στις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ο κόσμος και κατ’ επέκταση οι ασφαλιστικές εταιρείες.

«Η πορεία του θα έχει καθοριστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας τα επόμενα χρόνια. Η αποταμίευση που θα εξασφαλίζει επαρκή συνταξιοδότηση είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους γιατί οραματιζόμαστε μια πατρίδα στην οποία θα επικρατεί η ευημερία σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικού στρώματος», επισημαίνει.

Ο κ. Ερμογενίδης αναφέρεται ακόμη στη σημασία της ασφάλισης υγείας, τονίζοντας ότι οι δαπάνες της ιατρικής περίθαλψης είναι συχνά απρόβλεπτες και πολύ ψηλές.

Αναφέρεται ακόμη στη σημασία της τεχνολογίας και της ανάγκης οι ασφαλιστικές εταιρείες να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία προς όφελος των ασφαλισμένων και για παροχή γρήγορης εξυπηρέτησης και πληροφόρησης με διαφάνεια και εγκυρότητα.

Της Γεωργίας Χαννή