You are here

Από 6 Δεκεμβρίου αιτήσεις για απόσυρση οχημάτων

25/11/2021 11:22

Τα νέα επιχορηγημένα σχέδια κινήτρων για αγορά ηλεκτρικού οχήματος και απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων και αντικατάσταση τους με την αγορά καινούργιου οχήματος, εξήγγειλε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος.

Το κόστος και των δύο σχεδίων ανέρχεται στα €45 εκ. Η υποβολή αιτήσεων όπως ανακοινώθηκε, θα ξεκινήσει στις 6 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι 20 Δεκεμβρίου.

Παρουσιάζοντας σε διάσκεψη Τύπου το πακέτο των νέων κινήτρων ο κ. Καρούσος είπε ότι το σημαντικό είναι ότι καλύπτουν όλους τους τύπους και είδη οχημάτων όπως τα σαλούν, εμπορικά οχήματα, ταξί, λεωφορεία, μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά ποδήλατα και άλλα.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι ιδιώτες, επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα, επεσήμανε ο κ. Καρούσος.

Το σχέδιο απόσυρσης ρυπογόνων οχημάτων αφορά στην παραχώρηση κινήτρων για εναλλακτικά, μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών ρύπων οχήματα, ενώ το δεύτερο σχέδιο αφορά επιχορήγηση για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Αναλυτικότερα, είπε ότι τα οχήματα που θα μπορούν να αποσυρθούν θα πρέπει να είναι δώδεκα ετών και άνω από την ημέρα έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, ενώ θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο τα τελευταία επτά χρόνια, να είναι σε ισχύ η άδεια κυκλοφορίας ή να είναι δηλωμένο το όχημα ως ακινητοποιημένο τους τελευταίους 18 μήνες.

Αφορά είπε, τα οχήματα κατηγορίας Μ1, δηλαδή τα σαλούν και τα Ν1 που είναι τα Βαν, διπλοκάμπινα και άλλα αυτής της κατηγορίας.

Το κόστος των δύο σχεδίων κινήτρων ανέρχεται στα €45 εκατ.  Τα €30 εκατ. θα αφορούν το σχέδιο κινήτρων για αγορά ηλεκτρονικού οχήματος και τα €15 εκατ. το σχέδιο απόσυρσης ρυπογόνων οχημάτων και αντικατάστασης με καινούργιο όχημα ιδιωτικής χρήσης.

Η χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος θα είναι στις €7,5 χιλ. για κάθε δικαιούχο, ενώ θα δοθούν 360 χορηγίες.

Εθνικός στόχος, είπε ότι είναι όπως το 2030 το 25% των νέων εγγραφών οχημάτων να είναι ηλεκτρικά με απώτερο σκοπό όπως, μέχρι το 2035 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 100%, δήλωσε ο κ. Καρούσος, ενώ σημείωσε ότι το 2021 έχουν εγγραφεί 250 ηλεκτρικά οχήματα.

Απαριθμώντας μερικά από τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να επιφέρει η ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα μας, ο κ. Καρούσος ανέφερε τη μείωση ρύπων, το χαμηλό κόστος φόρτισης που φτάνει μέχρι και 64% μείωση σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, την χαμηλή  συντήρηση του οχήματος, τη δωρεάν στάθμευση σε δημοτικούς μη ελεγχόμενους  δημόσιους χώρους στάθμευσης και την απουσία οποιουδήποτε κόστους που αφορά την άδεια κυκλοφορίας. «Εθνικός Στόχος είναι όπως το 2030 το 25% των νέων εγγραφών οχημάτων να είναι ηλεκτρικά με απώτερο σκοπό όπως, μέχρι το 2035 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 100%», σημείωσε.

Ο υπουργός Μεταφορών σημείωσε, ότι, τα σχέδια, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, ετοιμάστηκαν κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς επίσης κατόπιν επαφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές από εμπειρίες άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Με τα Σχέδια αυτά κινούμαστε σταθερά υλοποιώντας την πολιτική της κυβέρνησης για μετάβαση στις πράσινες μεταφορές».

Επεξηγώντας τα σχέδια, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι θα έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του 2025 και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα λήξει στο τέλος του 2023 και η δεύτερη στο τέλος του 2025. «Το συνολικό ποσό της χορηγίας που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και προβλέπεται να καταβληθεί μέσω του παρόντος Σχεδίου και των σχεδίων που θα ακολουθήσουν είναι €30.000.000 για το Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων, €15.000.000 για το Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Ρυπογόνων Οχημάτων και €4.000.000 για τη δημιουργία 1000 Σταθμών Επαναφόρτισης σε δημόσιους προβάσιμους χώρους», είπε.

Στην παρουσίαση ο  κ. Καρούσος ανέφερε πως σε ότι αφορά την αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος η χορηγία θα είναι €4.000 και αν συνδυάζεται με απόσυρση ακόμη €1.000 δηλαδή, εξήγησε, θα φτάνει τις €5.000. Θα δικαιούνται  μεταχειρισμένα κατηγορίας Μ1 ευρωπαϊκό ή Ιαπωνικών προδιαγραφών. Η τιμή αγοράς πρόσθεσε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δεν πρέπει να ξεπερνά τις €50.000. Επεσήμανε ακόμη, πως τα οχήματα τα οποία θα μπορούν να αγοραστούν θα είναι οχήματα των οποίων η ημερομηνία πρώτης εγγραφής θα πρέπει να είναι 1η Ιανουαρίου του 2019 ή μεταγενέστερη.

Σε ότι αφορά το μεταχειρισμένο ηλεκτρικό όχημα ταξί ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως η χορηγία θα είναι €12.000 και αν συνδυάζεται με απόσυρση ακόμη €1.000 δηλαδή €13.000. Επίσης η τιμή αγοράς, πρόσθεσε, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δεν πρέπει να ξεπερνά τις €50.000. Επεσήμανε ακόμη, πως η ημερομηνία  πρώτης εγγραφής θα πρέπει να είναι 1η Ιανουαρίου του 2019 ή μεταγενέστερη. Είπε πως ο λόγος ως ημερομηνία πρώτης εγγραφής καθορίζεται η 1η Ιανουαρίου του 2019 είναι γιατί έχει το έτος 2019 έχει αλλάξει η τεχνολογία.

Της Ηρώς Ευθυμίου