You are here

Να μη πάρουμε ως δεδομένη τη βαθμολογία των S&P

09/03/2021 06:52

Οι προσπάθειες της Κύπρου για αντιμετώπιση των τρωτών σημείων της οικονομίας θα πρέπει να συνεχιστούν. Αυτό επισημαίνουν οικονομολόγοι με αφορμή την απόφαση του οίκου αξιολόγησης Standard and Poor’s να διατηρήσει την επενδυτική βαθμίδα της χώρας, τονίζοντας ότι λόγω της πανδημίας οι οίκοι τηρούν στάση αναμονής.

Ο οίκος προχώρησε την Παρασκευή σε επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα (BBB-) επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προοπτική της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οίκου, οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν τους κινδύνους από την παρατεταμένη αρνητική επίδραση της πανδημίας στην ανάπτυξη. Ο Οίκος θεωρεί επίσης ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα το 2021 και η αβεβαιότητα θα παραμείνει υψηλή, καθιστώντας δύσκολες τις προβλέψεις. Ωστόσο, οι βασικές προβλέψεις δείχνουν μια σχετικά ισχυρή ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του 2021, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,8%.

Στάση αναμονής

Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Σωφρόνης Κληρίδης αναφέρει στη StockWatch ότι η ανακοίνωση των S&P έρχεται να επιβεβαιώσει τη γενικότερη στάση αναμονής που τηρούν οι οίκοι αξιολόγησης.

«Η Κύπρος παρουσιάζει μια σχετικά θετική εικόνα υπό την έννοια ότι η ύφεση το 2020 ήταν μικρότερη του αναμενόμενου και μικρότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το δημοσιονομικό έλλειμμα διατηρήθηκε σε αποδεκτά επίπεδα, το προφίλ του δημόσιου χρέους έχει βελτιωθεί, και υπάρχουν σημαντικά αποθέματα σε μετρητά. Επιπλέον, οι πρώτες ενδείξεις μετά τη λήξη της αναστολής δόσεων διασκεδάζουν κάπως τις ανησυχίες για πιθανή αύξηση των ΜΕΔ», τονίζει. 

Προσθέτει όμως ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ρίσκα. Η αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία συνεχίζεται και η κληρονομιά των ΜΕΔ από την προηγούμενη κρίση εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό βαρίδι στην κυπριακή οικονομία. Είναι σημαντικό να γίνουν κι άλλα βήματα μείωσης των ΜΕΔ, να συνεχιστεί η συνετή δημοσιονομική διαχείριση και παράλληλα να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν βιώσιμη αναπτυξιακή ώθηση στην Κυπριακή οικονομία», υπογραμμίζει.

Θετική η διατήρηση investment grade

Ο οικονομολόγος Μάριος Κληρίδης αναφέρει στη StockWatch ότι είναι θετικό το η Κύπρος διατηρεί την επενδυτική βαθμίδα, τονίζοντας ότι υπάρχει μια τάση στους επενδυτικούς οργανισμούς τελευταίως, λόγω Covid, να μην κάνουν υποβαθμίσεις για να μην διαταράξουν τις αγορές.

«Τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί αρκετά στο τραπεζικό σύστημα ωστόσο παραμένουν ψηλά σε σχέση με την Ευρώπη κι αυτό το κομμάτι ανησυχεί ειδικά εάν συνεχιστεί η πανδημία με τις επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη «το ζήτημα των ΜΕΔ χρειάζεται προσοχή για να μην αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα με τη δημιουργία επιπρόσθετων προβλέψεων αλλά και να μην αποθαρρύνει επενδυτικούς οργανισμούς όπως την Pimco να αγοράζουν πρόσθετα δάνεια».

Να συνεχιστούν οι προσπάθειες

Ο αναπληρωτής καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανδρέας Μιλιδώνης επισημαίνει ότι η πανδημία κτύπησε όλες τις χώρες σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά με διαφορετική ισχύ. «Άρα είναι σημαντικό οι βαθμολογίες των οίκων αξιολόγησης να εξετάζονται σε συνδυασμό με το πως οι οίκοι αντέδρασαν και για τις υπόλοιπες χώρες. Σε πρόσφατη έκθεση του οίκου Standard and Poor’s (2021), αναφέρεται ότι από τις 135 χώρες που βαθμολογούνται, μία έχει θετική προοπτική, 26 έχουν αρνητική προοπτική και οι 108 σταθερή προοπτική (μια από αυτές είναι η Κύπρος). Συγκεκριμένα εντός της Ευρωζώνης, οι πιο πολλές χώρες έχουν σταθερή προοπτική λόγω της «εξαιρετικής υποστήριξης» (extra ordinary support) που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», σημειώνει.

«Μαζί με τα θετικά που απολαμβάνει η Κύπρος ως κράτος μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει τα μάλλον αρνητικά, ιδιάζοντα σημεία: Tο ψηλό δημόσιο χρέος, τα ΜΕΔ και την αποκατάσταση του ονόματός της», αναφέρει ο κ. Μιλιδώνης.

Της Γεωργίας Χαννή