You are here

Ζύγισαν τις προοπτικές ανάπτυξης οι οίκοι

22/09/2021 12:25

Την ανθεκτικότητα της οικονομίας στο πανδημικό σοκ και τις προοπτικές ανάπτυξης, έλαβαν υπόψη οι διεθνείς οίκοι στις πρόσφατες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, τονίζοντας παράλληλα στις τελευταίες εκθέσεις τους, την ανάγκη προώθησης των μεταρρυθμίσεων.

Πέρσι όταν ξέσπασε η πανδημία, όλοι οι οίκοι ανέβαλαν τις αξιολογήσεις τους, ή είχαν αφήσει στην ίδια βαθμίδα το αξιόχρεο της Κύπρου, αναμένοντας τις κινήσεις της χώρας για αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι επόμενες αξιολογήσεις αναμένονται στις 24 Σεπτεμβρίου και στις 22 Οκτωβρίου, ημερομηνίες κατά τις οποίες συνεδριάζει ο οίκος Fitch και ο οίκος DBRS, αντίστοιχα.

S&P: Ανθεκτική οικονομία και προοπτικές μείωσης χρέους

Ο οίκος Standard and Poor’s αναθεώρησε πρόσφατα την προοπτική της Κυπριακής Δημοκρατίας από σταθερή σε θετική, επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας στην επενδυτική βαθμίδα (BBB-).

Ο διεθνής οίκος αιτιολογεί την απόφασή του για αναθεώρηση της προοπτικής της Δημοκρατίας από σταθερή σε θετική, στη βάση της ανθεκτικότητας της οικονομίας στο πανδημικό σοκ και στις ισχυρές, μεσοπρόθεσμες προοπτικές αύξησης του ΑΕΠ και επιστροφής σε δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Οι προοπτικές, όπως σημειώνεται, υποστηρίζονται από σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, αναμένοντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα επιστρέψει σε έντονα πτωτική πορεία.

Επιπρόσθετα, ο οίκος επεσήμανε ότι η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης, αντικατοπτρίζει την άποψή του ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με την πιστοληπτική αξιολόγηση και κυρίως, με τα αυξημένα αποθέματα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο τραπεζικό σύστημα, είναι γενικά ισοζυγισμένοι, με τη συνετή πολιτική διαχείρισης του δημόσιου χρέους, τη διατήρηση ισχυρών ρευστών διαθεσίμων του κράτους μέσω των οποίων μειώνεται σημαντικά ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος αναχρηματοδότησης και τη συνεχιζόμενη πανευρωπαϊκή δημοσιονομική και νομισματική στήριξη.

Ο οίκος τόνισε ως τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μελλοντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Δημοκρατίας, τη διατήρηση της δυναμικής ανάπτυξης της οικονομίας και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή απορρόφηση χρηματοδότησης της ΕΕ, την επιτάχυνση στη μείωση του δημόσιου χρέους και την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στον τραπεζικό τομέα.

Moodys: Μείωση ΜΕΔ και προσδοκίες ανάπτυξης

Τον Ιούλιο, ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας (στο “Ba1“, από “Ba2“) με σταθερή προοπτική.

Η απόφαση του στηρίζεται στο ότι μειώθηκαν τα ΜΕΔ του τραπεζικού τομέα της Κύπρου, καθώς επίσης στην ανθεκτικότητα της οικονομίας στο πανδημικό σοκ και στις ισχυρές μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του ΑΕΠ, οι οποίες υποστηρίζονται από σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια.

DBRS: Ανάκαμψη με πιστωτικές προκλήσεις

Σε επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα, ΒΒΒ (χαμηλό), προχώρησε το Μάιο ο καναδικός οίκος DBRS, διατηρώντας σταθερή την τάση των αξιολογήσεων και τονίζοντας παράλληλα ότι ο αντίκτυπος στην κυπριακή οικονομία από την πανδημία COVID-19 ήταν «συγκριτικά λιγότερο σοβαρός».

Ταυτόχρονα, ο καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου, R-2 (Μεσαία), ενώ τονίζει ότι η κυπριακή οικονομία θα ανακάμψει και θα αναστραφεί η αυξητική τάση του δημόσιου χρέους, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως η Κύπρος αντιμετωπίζει «σημαντικές πιστωτικές προκλήσεις», που σχετίζονται με το υψηλό ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ).

Σε πρόσφατό του σημείωμα ο οίκος DBRS θεωρεί πως παραμένουν οι κίνδυνοι στις οικονομικές προοπτικές λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του Covid, η αβεβαιότητα που σχετίζεται με την πανδημία έχει σταδιακά υποχωρήσει.

Οι τρέχουσες προβλέψεις περιλαμβάνουν κάποιους κινδύνους που συνδέονται με εξάρσεις της πανδημίας, αλλά παραμένουν αρκετά θετικές για τις προοπτικές ανάκαμψης δεδομένων των προσδοκιών για τη συνέχιση της δημοσιονομικής και νομισματικής στήριξης, αναφέρει ο καναδικός οίκος.

Ο οίκος εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2021 θα ανέλθει στο 4,3% για να υποχωρήσει ελαφρώς στο 4,1% το επόμενο έτος.

Fitch: Θεσμική ισχύς εξισορροπεί αδυναμίες

Τον Μάρτιο, σε επιβεβαίωση της αξιολόγησης του Rating της χώρας σε ΒΒΒ- προχώρησε και ο οίκος Fitch διατηρώντας σταθερό το outlook.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, η βαθμολογία της Κύπρου αντικατοπτρίζει τη θεσμική της ισχύ όπως υπογραμμίζεται στους κατά κεφαλήν δείκτες ΑΕΠ και διακυβέρνησής της που είναι σύμφωνες με τη μέση τιμή «Α» και πολύ πάνω από τις χώρες της κατηγορίας «BBB» και ένα ρεκόρ ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής πριν από το σοκ του Covid-19. Αυτά τα πλεονεκτήματα εξισορροπούνται από τις αδυναμίες του ισολογισμού, ιδίως από το υψηλό δημόσιο χρέος και από έναν αδύναμο τραπεζικό τομέα.

Οι Fitch προβλέπουν δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3,6% του ΑΕΠ το 2021 και 2,5% το 2022. Η μείωση του ελλείμματος αναμένεται να είναι κυρίως κυκλική, καθώς δεν αναμένεται σημαντική διαρθρωτική δημοσιονομική εξυγίανση έως το 2022.

Της Γεωργίας Χαννή