You are here

Αναβάθμιση προοπτικών Τρ. Κύπρου από S&P

19/11/2021 09:41

Σε αναβάθμιση της προοπτικής της Τρ. Κύπρου σε θετική από σταθερή προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πώλησης ΜΕΔ μεικτής λογιστικής αξίας €577 εκατ., μέσω του Project Helix 3.

Ο οίκος επιβεβαίωσε παράλληλα, τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις της τράπεζας «B+/B».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, η αναθεώρηση των προοπτικών αντανακλά κατά κύριο λόγο την άποψη ότι το προφίλ κινδύνου της τράπεζας θα βελτιωθεί ουσιαστικά ως αποτέλεσμα της ανακοινωθείσας πώλησης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Όπως σημειώνεται, οι θετικές προοπτικές για την τράπεζα, αντικατοπτρίζουν την άποψη του οίκου ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της τους επόμενους 12 μήνες, εάν η βελτίωση στο προφίλ κινδύνου είναι βιώσιμη.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν ο αντίκτυπος των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας παραμείνει διαχειρίσιμος και ο συνολικός δείκτης ΜΕΔ παραμείνει σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένος με τους διεθνείς ομοτίμους της τράπεζας, σημειώνεται.

Μια αναβάθμιση θα εξαρτηθεί επίσης, από την ικανότητα της τράπεζας να βελτιώσει τις προοπτικές κερδοφορίας της, προστίθεται.

«Θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε ξανά τις προοπτικές σε σταθερές, εάν η υποβάθμιση της πιστωτικής ποιότητας στην Τρ. Κύπρου είναι πολύ υψηλότερη από αυτή που προβλέπουμε επί του παρόντος, θέτοντας σε κίνδυνο την πορεία της προς ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της από την προηγούμενη ύφεση», σημειώνεται.

Εκτιμήσεις για βελτίωση του προφίλ κινδύνου

«Οι προσπάθειες της τράπεζας να μειώσει τους κινδύνους της από την πιστωτική κρίση του 2008 και να μειώσει το χάσμα ποιότητας του ενεργητικού με διεθνείς ομοτίμους υψηλότερης αξιολόγησης θα πρέπει να καταλήξουν σε δείκτη ΜΕΔ περίπου 9% σε pro forma βάση μετά τη συναλλαγή, σε σύγκριση με 25% στο τέλος του 2020», εκτιμούν οι S&P.

Σε αυτό το επίπεδο, επισημαίνεται, η τράπεζα θα είναι σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει πιθανές αυξήσεις στα ΜΕΔ που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19. Αναφέρεται ότι η πίεση στην ποιότητα του ενεργητικού θα είναι μέτρια, με το δείκτη ΜΕΔ να αυξάνεται σε περίπου 11%-13%.

«Αναμένουμε ότι η κεφαλαιοποίηση της BOCH θα διατηρηθεί καλά τους επόμενους 12-18 μήνες με βάση τους ανακοινωθέντες όρους. Εκτιμούμε ότι η συμφωνηθείσα συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση 25-30 μονάδων βάσης στο δείκτη κεφαλαίου προσαρμοσμένου ως προς τον κίνδυνο (RAC), αντισταθμίζοντας εν μέρει την προσδοκία μας για μειωμένη εσωτερική παραγωγή κεφαλαίου που απορρέει από την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, το κόστος ανάκαμψης της επιχείρησης και το επίπεδο προβλέψεων που υπερβαίνει το κανονικό», τονίζεται.

Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι ο δείκτης RAC θα κυμανθεί σε περίπου 6,6%-7,0% τους επόμενους 12-18 μήνες, σε σύγκριση με 7,1% στο τέλος του 2020 και την προηγούμενη προσδοκία 6,3%-6,8%.

Τονίζεται ότι οι προοπτικές χαμηλής κερδοφορίας της τράπεζας παραμένουν ως μια αδυναμία στην αξιολόγηση.

«Αν και το πολυετές σχέδιο αναδιάρθρωσης και ψηφιοποίησης της θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει κάποια μείωση του κόστους, η ικανότητα της τράπεζας να βελτιώνει βιώσιμα την αποτελεσματικότητά και την κερδοφορία της σε επίπεδα πιο κοντά σε ομότιμους με υψηλότερη βαθμολογία πιθανότατα θα παραμείνει υπό πίεση», επισημαίνεται.

Αναμένεται ότι ο δείκτης κόστους προς έσοδα της τράπεζας θα κυμανθεί στο 68% περίπου, τους επόμενους 12-18 μήνες, σε σύγκριση με την προσδοκία για 50% για τους ομοτίμους της.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου, δήλωσε ότι ο επόμενος στόχος της Τρ. Κύπρου που είναι η μείωση ΜΕΔ σε 5%, θα επιτευχθεί ως επί το πλείστον, μέσω οργανικών μειώσεων/αναδιαρθρώσεων, σημειώνοντας ότι η οργανική μείωση των ΜΕΔ από το 2014 μέχρι και σήμερα αντιστοιχεί στο 67% (2/3).

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, ο οίκος Moody’s προέβη σε θετική αποτίμηση της πώλησης πακέτου ΜΕΔ προς επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την PIMCO, που ανακοίνωσε η Τρ. Κύπρου στις αρχές της εβδομάδας.

Της Γεωργίας Χαννή