You are here

Moody’s: Ταχύτερη ανάκαμψη κερδών Τρ. Κύπρου

28/07/2022 10:56

Πιστωτικά θετικό χαρακτηρίζει ο οίκος Moody’s το σχέδιο εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας Κύπρου επισημαίνοντας ότι θα δημιουργήσει σημαντική εξοικονόμηση κόστους, εκτιμώντας ότι η κερδοφορία της τράπεζας θα ανακάμψει ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Στις 25 Ιουλίου, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα σχέδιο εθελούσιας εξόδου ως μέρος των προσπαθειών εξορθολογισμού του κόστους.

Όπως τονίζεται σε σημείωμα του οίκου, αν και η ολοκλήρωση του σχεδίου θα μειώσει άμεσα το κεφάλαιο και θα επιβαρύνει την κερδοφορία φέτος, θα μειώσει το εργατικό δυναμικό κατά περίπου 16% φέτος με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου 2022 και θα δημιουργήσει σημαντική μελλοντική ετήσια εξοικονόμηση κόστους.

Το σχέδιο θα κοστίσει στην Τράπεζα Κύπρου περίπου €99 εκατ., τα οποία αναμένει να δεσμεύσει στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2022, σε σύγκριση με καθαρή κερδοφορία €27 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Ωστόσο, θα έχει ετήσια εξοικονόμηση κόστους περίπου €37 εκατ. στο μέλλον, που ισοδυναμεί με το 19% των δαπανών προσωπικού της τράπεζας, το οποίο αποτελεί περισσότερο από το 50% των συνολικών λειτουργικών δαπανών το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Το άμεσο πλήγμα 100 μονάδων βάσης πριν από τη φορολογία στο κεφάλαιο είναι διαχειρίσιμο δεδομένων των βελτιωμένων κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας της τράπεζας τονίζεται, με το δείκτη ιδίων κεφαλαίων κατηγορίας 1 να ανέρχεται σε 15,2% το Μάρτιο του 2022.

Το άμεσο κόστος θα μετριαστεί επίσης με την υιοθέτηση του προτύπου IFRS 17 την 1η Ιανουαρίου 2023, το οποίο η τράπεζα αναμένει ότι θα βελτιώσει τον δείκτη CET1 κατά 50 μονάδες βάσης.

Με περισσότερο από το 90% των συναλλαγών να εκτελούνται ψηφιακά τον Απρίλιο του 2022, η Τράπεζα Κύπρου μείωσε σταθερά τον αριθμό των καταστημάτων της, κλείνοντας το 25% των καταστημάτων της μέχρι στιγμής φέτος και το 40% τα τελευταία τρία χρόνια.

Το εργατικό δυναμικό της τράπεζας έχει συρρικνωθεί κατά 30% τα τελευταία τρία χρόνια, κυρίως λόγω των διαδοχικών και δαπανηρών σχεδίων πρόωρης συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου.

Σημειώνεται ότι η επιλογή του σωστού μεγέθους της τράπεζας θα μειώσει τη διαρθρωτικά υψηλή βάση κόστους της και θα βελτιώσει το δείκτη κόστους προς εισόδημα. Μεσοπρόθεσμα, η τράπεζα στοχεύει σε δείκτη κόστους προς έσοδα 50%-55%, με βάση τα βασικά λειτουργικά έξοδα και εξαιρουμένων των ρυθμιστικών δαπανών, από 59% το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Παρά τις βελτιώσεις, αναμένεται ότι η αποτελεσματικότητα της Τράπεζας Κύπρου θα είναι πιο αδύναμη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες λόγω διαρθρωτικών δυσκαμψιών συμπεριλαμβανομένης μιας συντεχνίας τραπεζικών υπαλλήλων που καθιστά το εργασιακό περιβάλλον άκαμπτο, με υψηλές σταθερές ετήσιες αυξήσεις κόστους για όλους τους εργαζόμενους και αναπροσαρμογές μισθών που συνδέονται με τον πληθωρισμό που επιδεινώνουν το κόστος.

Οι προσπάθειες της Τράπεζας Κύπρου για εξορθολογισμό του κόστους έχουν ενταθεί καθώς η εστίασή της στρέφεται προς την οικοδόμηση βιώσιμης κερδοφορίας μετά τη μείωση του ρίσκου στον ισολογισμό της και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 6,5% των ακαθάριστων δανείων το Μάρτιο του 2022, από άνω του 60% το 2015.

Εκτιμάται ότι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου θα ενισχυθεί από τα σημερινά αδύναμα επίπεδα με την αύξηση των επιτοκίων. Για την Τράπεζα Κύπρου, η επίδραση των υψηλών και αυξανόμενων επιτοκίων θα είναι έντονη και άμεση λόγω των υπολοίπων €9,3 δισ. στις 30 Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων της Τράπεζας Κύπρου με την ΕΚΤ είχαν αρνητικό επιτόκιο 0,5% πριν από την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης της ΕΚΤ, η οποία θα ανατιμηθεί αμέσως.

Επίσης, ένα μέρος των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου της τράπεζας θα ανατιμάται με χρονική υστέρηση, ενώ τα υψηλότερα επιτόκια δεν θα τροφοδοτούν πλήρως τα επιτόκια καταθέσεων λόγω της πλεονάζουσας ρευστότητας.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται ότι η κερδοφορία της τράπεζας θα ανακάμψει ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, με την τράπεζα να αναμένει να επιτύχει τον στόχο του 2025 για απόδοση ιδίων κεφαλαίων πέραν του 10% ένα χρόνο νωρίτερα.

Της Γεωργίας Χαννή