You are here

Moody’s: Θα αυξήσει τα ΜΕΔ το lockdown

14/01/2021 10:26

Το δεύτερο lockdown της Κύπρου θα είναι αρνητικό για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody’s που επίσης αναμένει αύξηση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ).

Σε σημείωμα του ο οίκος αναφέρει ότι στις 9 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση στην Κύπρο ανακοίνωσε ένα πακέτο χρηματοοικονομικής υποστήριξης και άλλα μέτρα για να μειώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου lockdown που σχετίζεται με τον κορωνοϊό που τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή 10 Ιανουαρίου.

Τα μέτρα στήριξης είναι θετικά για τις τράπεζες, αλλά αντισταθμίζονται από τις μεγαλύτερες πιστωτικές-αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις του δεύτερου lockdown. Τα μέτρα του lockdown θα συμπιέσουν τα επιχειρηματικά έσοδα και τις ταμειακές ροές για εταιρείες μετά από ένα δύσκολο 2020 και θα δημιουργήσουν προκλήσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.

Τα μέτρα στήριξης θα μειώσουν την αρνητική επίδραση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, αλλά οι σκληροί και παρατεταμένοι περιορισμοί του κορωνοϊού σημαίνει ότι θα καθυστερήσουν μόνο την πραγματοποίηση των τραπεζικών πιστωτικών απωλειών, αντί να τις εξαλείψουν εντελώς.

Οι τράπεζες ενδέχεται να επαναπρογραμματίσουν δάνεια για βιώσιμους δανειολήπτες ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις αναθεωρημένες προσδοκίες ταμειακών ροών, «αλλά αναμένουμε ότι ορισμένοι δανειολήπτες δεν θα θεωρηθούν επιλέξιμοι ή τελικά θα χρεοκοπήσουν».

Τα μέτρα του lockdown περιλαμβάνουν το κλείσιμο μη απαραίτητων επιχειρήσεων, τον περιορισμό του προσωπικού που είναι φυσικά παρόν στο 15% του συνολικού προσωπικού και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Tο lockdown έρχεται καθώς η πλειοψηφία των τραπεζικών δανειστών είναι πιθανό να ξαναρχίσουν τις υποχρεώσεις αποπληρωμής του δανείου. Τα τελευταία μέτρα πιθανότατα θα μειώσουν την προέλευση των δανείων και τα έσοδα από τις χρεώσεις των τραπεζών, πιέζοντας την κερδοφορία των τραπεζών, η οποία έχει ήδη επηρεαστεί από το περιβάλλον χαμηλού επιτοκίου και τα αυξημένα έξοδα παροχής δανείων-ζημιών.

«Επειδή το ευρύ μορατόριουμ της Κύπρου έληξε στα τέλη του 2020 και λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες μας για έναν μικρό αριθμό νέων αναβολών πληρωμών δανείων, αναμένουμε να επιταχυνθεί ο σχηματισμός προβληματικών δανείων, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο του έτους», τονίζεται από τον οίκο Moody’s.

Η αδύναμη ποιότητα του ενεργητικού είναι η βασική πιστωτική πρόκληση για τις μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου, την Τρ. Κύπρου και την Ελληνική παρά τη σημαντική πτώση στους δείκτες ΜΕΔ τα τελευταία χρόνια. «Ωστόσο, αναμένουμε από τις συνεχιζόμενες προσπάθειες μείωσης των NPE να περιορίσουν οποιαδήποτε σημαντική αύξηση των συνολικών NPE».

Τα NPEs της Τράπεζας Κύπρου ήταν στο 21% των ακαθάριστων δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 έναντι 30% στα τέλη του 2019.

Τα NPEs / ακαθάριστα δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας ήταν 24,5% το Σεπτέμβριο 2020, ή 17,6% εξαιρουμένων των NPE που εγγυάται η κυβέρνηση.

Τα πιο πρόσφατα μέτρα χρηματοοικονομικής στήριξης, τα οποία το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι προσεγγίζουν περίπου στα €400 εκατ. (2% του ΑΕΠ), περιλαμβάνουν εφάπαξ επιχορηγήσεις για τις πληγείσες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους για να πληρώσουν ενοίκια, δόσεις δανείων ή άλλα λειτουργικά έξοδα. Επίσης πρόσθετα μέτρα για την υποστήριξη των ενοικιαστών, φοροαπαλλαγές για ιδιοκτήτες ακινήτων και εξαμηνιαία παράταση του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου για νέα επιχειρηματικά δάνεια και στεγαστικά δάνεια.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να υποβάλει στο κοινοβούλιο ένα πρόγραμμα εγγύησης δανείων ύψους €1 δισ., το οποίο υποβλήθηκε αρχικά στο πρώτο εξάμηνο του 2020 και αρχικά απορρίφθηκε τον Δεκέμβριο, το οποίο αναμένεται αργότερα αυτόν το μήνα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε ένα πολύ απλουστευμένο μορατόριουμ για πληρωμή δανείων για το πρώτο εξάμηνο του έτους, μετά το πολύ ευρύτερο μορατόριουμ που ισχύει από τον Μάρτιο του 2020. Το αρχικό μορατόριουμ, το οποίο έληξε στο τέλος του έτους, ήταν διαθέσιμο σε δανειολήπτες που είχαν εκπληρώσει υποχρεώσειςπριν από το Μάρτιο του 2020. Το ευρύ και παρατεταμένο πλαίσιο αναβολής πληρωμών οδήγησε σε αναβολή δανείων για σχεδόν τα μισά από τα δάνεια του τραπεζικού συστήματος που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι. Το νέο πλαίσιο είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και ισχύει μόνο για εταιρείες που δεν ανέστειλαν τις πληρωμές δανείων για περισσότερο από εννέα μήνες και για ένα συγκεκριμένο υποσύνολο των επηρεαζόμενων δανειζομένων.

«Επειδή η πλειονότητα των προβληματικών δανειοληπτών έχει ήδη επωφεληθεί από το μορατόριουμ 2020, δεν θα είναι επιλέξιμοι για το νέο μορατόριουμ φέτος και αναμένουμε ότι ο αριθμός των δανείων με αναβολή νέων πληρωμών θα είναι περιορισμένος, με την πλειονότητα των αναβαλλόμενων δανείων να επαναλαμβάνουν την αποπληρωμή των δανείων», τονίζεται.

Της Γεωργίας Χαννή