You are here

Moody’s: Θετικές οι προοπτικές για κυπριακές τράπεζες

02/04/2021 06:51

Σε θετικές από σταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές των τραπεζικών συστημάτων της Κύπρου και Ελλάδας, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Οι προοπτικές για πέντε ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα έχουν αλλάξει σε σταθερές από αρνητικές, αντικατοπτρίζοντας ισχυρότερες οικονομικές συνθήκες καθώς η περιοχή ανακάμπτει από την πανδημία του κορωνοϊού. Αυτά τα συστήματα είναι η Φινλανδία, η Ουγγαρία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία, αναφέρει ο οίκος.

«Αναμένουμε ότι οποιαδήποτε επιδείνωση του κινδύνου περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών θα είναι μέτρια και ότι τα κέρδη τους θα αυξηθούν καθώς οι ευρωπαϊκές οικονομίες ανακάμπτουν μετά από μια απότομη πτώση του πραγματικού ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού», δήλωσε η Louise Lundberg, Αντιπρόεδρος των Moody's και Ανώτερος Πιστωτικός Λειτουργός.

«Παρά τα πιο θετικά σημάδια, οι επιχειρηματικές συνθήκες θα παραμείνουν δύσκολες καθώς οι κυβερνήσεις σταδιακά αποσύρουν την υποστήριξη και οι ευρωπαϊκές οικονομίες ανακάμπτουν με διαφορετικούς ρυθμούς», πρόσθεσε.

Οι προοπτικές του τραπεζικού συστήματος αντιπροσωπεύουν την εκτίμηση του οίκου για βασικές πιστωτικές συνθήκες που θα επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών σε ένα δεδομένο σύστημα τους επόμενους 12-18 μήνες.

Οι θετικές προοπτικές για τις κυπριακές και ελληνικές τράπεζες αντικατοπτρίζουν κυρίως τις προσδοκίες του οίκου για περαιτέρω βελτιώσεις στη μείωση υψηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), κυρίως μέσω των πωλήσεων και των τιτλοποιήσεων NPL, καθώς και τη σταδιακή ενίσχυση του πυρήνα κερδών των τραπεζών από χαμηλή βάση.

Ο οίκος αναμένει οικονομική ανάκαμψη για την Κύπρο το 2021 ενώ οι συνεχιζόμενες στρατηγικές μείωσης των προβληματικών δανείων των τραπεζών πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν υψηλότερα νέα προβληματικά δάνεια που προέρχονται από την πανδημία. Οι κυπριακές τράπεζες έχουν επίσης ενισχύσει τα κεφάλαια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να απορροφήσουν τους συνεχιζόμενους πιστωτικούς κινδύνους, καθώς η κερδοφορία θα παραμείνει υπό πίεση.

Η ποιότητα περιουσιακών στοιχείων έχει βελτιωθεί, εν μέρει επειδή οι τράπεζες έχουν πουλήσει ορισμένα προβληματικά δάνεια κληρονομιάς και εν μέρει επειδή μια ολοκληρωμένη πολιτική απάντηση στην πανδημία έχει προστατεύσει μέχρι στιγμής τους δανειολήπτες από αθετήσεις υποχρεώσεων.

Ωστόσο, τονίζεται, οι νέες εισροές προβληματικών δανείων είναι πιθανές καθώς αποσύρονται τα μέτρα στήριξης, αλλά οι συνεχείς προσπάθειες των τραπεζών για μείωση των προβληματικών δανείων κληρονομιάς θα αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό τις νέες εισροές.

Αναμένεται μια ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2021, με πραγματικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 3,5%, μετά από συρρίκνωση 5,1% το 2020. Η κυπριακή οικονομία δεν απέδωσε τόσο άσχημα από την πανδημία όσο και η ζώνη του ευρώ συνολικά (συρρίκνωση 6,6% ), υποστηριζόμενη από τον σταθερό χειρισμό της κρίσης από την κυβέρνηση και από ολοκληρωμένα μέτρα οικονομικής στήριξης.

Οι συνεχιζόμενοι κοινωνικοί και επιχειρηματικοί περιορισμοί το πρώτο τρίμηνο του 2021, ωστόσο, και η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, θα επιβραδύνει τον ρυθμό της οικονομικής ανάκαμψης και θα επιβαρύνει τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Η τουριστική δραστηριότητα, η οποία είναι βασική για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στη χώρα, θα ανακάμψει ελαφρώς, αλλά θα παραμείνει πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την κρίση το 2021 και ευάλωτη.

Ο οίκος τονίζει ότι τυχόν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις θα παρεμποδίσουν τις προσπάθειες μείωσης των προβληματικών δανείων των τραπεζών και θα καταστήσουν τις πιθανές νέες πωλήσεις δανείων λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές.

Σύμφωνα με τους Moody's, οι προβλέψεις θα παραμείνουν υψηλές το 2021, με αποτέλεσμα την κερδοφορία κατώτατης γραμμής. Το εισόδημα πριν από την πρόβλεψη θα αντιμετωπίσει επίσης αντιξοότητες λόγω των διαρκώς χαμηλών επιτοκίων, του διατραπεζικού ανταγωνισμού και της πλεονάζουσας ρευστότητας που σταθμίζει τα περιθώρια. Αυτοί οι παράγοντες θα αντισταθμιστούν εν μέρει από μια μικρή αύξηση της αύξησης των δανείων και το χαμηλότερο κόστος των καταθέσεων. Η υψηλή και σχετικά άκαμπτη βάση κόστους του τομέα μειώνει το περιθώριο κέρδους . Οι εφάπαξ ζημιές που σχετίζονται με προβληματικές πωλήσεις δανείων και προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης εργαζομένων, εάν ολοκληρωθούν, θα επηρεάσουν επίσης την κερδοφορία.

Ο οίκος επισημαίνει ότι οι τράπεζες βασίζονται κυρίως σε σταθερές εγχώριες καταθέσεις για τη χρηματοδότησή τους, μειώνοντας σημαντικά την εξάρτησή τους από ευαίσθητες στην εμπιστοσύνη καταθέσεις από το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Η χρηματοδότηση της αγοράς είναι περιορισμένη, αλλά σταδιακά θα αυξηθεί καθώς οι τράπεζες αρχίζουν να εκδίδουν χρέος για να ικανοποιήσουν την ελάχιστη απαίτησή τους για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). Οι τράπεζες διατηρούν επίσης σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, τα οποία θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν σημαντικές εκροές καταθέσεων σε μια κρίση.

Ταυτόχρονα, ο οίκος διατήρησε τις σταθερές προοπτικές στα τραπεζικά συστήματα της Αυστρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας και της Πολωνίας. Αυτά τα συστήματα αναπτύχθηκαν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες του οργανισμού αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2020.

Ο οίκος αναμένει ότι ο κίνδυνος περιουσιακών στοιχείων και η κερδοφορία τους θα είναι γενικά σταθερή κατά τους επόμενους 12-18 μήνες, αν και ο οργανισμός βλέπει πρόσθετη πίεση στον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων για τις αυστριακές τράπεζες και στην κερδοφορία για τις τράπεζες της Πολωνίας.

Όπως σημειώνεται, και για τα 11 τραπεζικά συστήματα, οι βασικοί κίνδυνοι είναι η πιθανότητα άνισων οικονομικών ανακάμψεων σε περίπτωση νέων lockdowns, μαζί με τα αυξανόμενα προβληματικά δάνεια και τις πιθανές περαιτέρω μεγάλες ανάγκες προβλέψεων καθώς η κυβερνητική υποστήριξη σταματά.

Της Γεωργίας Χαννή