You are here

Moody's: Θετική για τραπεζικό σύστημα η εξαγορά Εθνικής από Astrobank

02/12/2019 20:16

Πιστωτικά θετική είναι η εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου από την AstroBank, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moodys ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου θα γίνει μικρότερος αλλά πιο ισχυρός.

Σε σημείωμά του ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2019, ο οίκος αναφέρει ότι στις 27 Νοεμβρίου, η AstroBank  με έδρα την Κύπρο ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου.

«Η συναλλαγή είναι θετική επειδή ενισχύει τα θεμελιώδη και την παρουσία της AstroBank στην Κύπρο και θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες αλλά ισχυρότερες τράπεζες στο μικρό και κορεσμένο τραπεζικό τομέα της Κύπρου ο οποίος ενοποιείται εν μέσω περιορισμένων ευκαιριών ανάπτυξης», τονίζεται.

Ο οίκος αναμένει ότι τα θεμελιώδη στοιχεία της AstroBank θα βελτιωθούν με την εξαγορά. Εκτιμάται ότι τα ΜΕΔ της AstroBank θα μειωθούν από 39% τον Ιούνιο του 2019 σε περίπου 35% (με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες των δύο τραπεζών), επειδή η Εθνική Τράπεζα της Κύπρου έχει χαμηλότερα ΜΕΔ μετά τη μεταφορά της πλειοψηφίας των ΜΕΔ εκτός της τράπεζας στις 21 Δεκεμβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι και οι δύο τράπεζες διατηρούν ισχυρό προφίλ ρευστότητας, ενώ η AstroBank θα αυξήσει επίσης το μετοχικό της κεφάλαιο στο πλαίσιο της συναλλαγής.

«Αναμένουμε ότι τα επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαίου θα παραμείνουν ισχυρά, με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Astrobank κοντά ή πάνω από 14% μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 (βάσει των εκτιμήσεων της τράπεζας στα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη)», αναφέρεται.

Σύμφωνα με το σημείωμα, μόλις απορροφηθούν τα έξοδα ενσωμάτωσης,  η κερδοφορία της AstroBank θα ωφεληθεί τα επόμενα δύο με τρία χρόνια από την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας εν μέσω συνεργιών εσόδων και κόστους από μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση, ευκαιριών cross-selling, οικονομίες κλίμακας, τον εξορθολογισμό και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Το μεγαλύτερο μέγεθος και οι οικονομικοί πόροι της AstroBank θα ενισχύσουν την ικανότητά της να επενδύει σε συμμόρφωση και ψηφιοποίηση.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος του στρατηγικού αναπτυξιακού στόχου της AstroBank, ακολουθεί την εξαγορά της USB Bank στις αρχές του έτους και ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο.

Αναφέρεται ότι θα δημιουργήσει την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα του νησιού με περιουσιακά στοιχεία ύψους €2,9 δισ. (με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου 2019), τα οποία περιλαμβάνουν περίπου το 5% του ενεργητικού του συστήματος . Θα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου σε καταθέσεις, με €2,6 δισ. (με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου 2019) και έκτη μεγαλύτερη από άποψη δανείων με €1,4 δισ.

Η συγχώνευση θα οδηγήσει επίσης σε λιγότερες αλλά ισχυρότερες τράπεζες στην Κύπρο, οι οποίες θα βελτιώσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου έχει υποστεί σημαντική εξυγίανση τα τελευταία χρόνια, κάτι που ήταν αναγκαίο λόγω της μικρής, κορεσμένης αγοράς, η οποία έχει περιορισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης και μεγάλο αριθμό τραπεζών.

Μετά την εξαγορά, ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου θα αποτελείται  από 10 εμπορικές τράπεζες και 18 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών που εξυπηρετούν μια σχετικά μικρή οικονομία με ονομαστικό ΑΕΠ €21 δισ.  το 2018.

Το σύστημα κυριαρχείται από τις δύο μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου που κατέχει περίπου το 37% του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος και  Ελληνική της οποίας το μερίδιο είναι περίπου 27% (έναντι 7% το 2012).

«Ενώ η συγκέντρωση θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα, αναμένουμε ότι θα έχει περιορισμένη επίδραση στην Τράπεζα Κύπρου ή στην Ελληνική Τράπεζα, αλλά θα αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των άλλων τραπεζών στο σύστημα. Το πολύ ψηλό δημόσιο χρέος της Κύπρου καθιστά την οικονομία ευάλωτη σε κραδασμούς και περιορίζει τον αριθμό ελκυστικών ευκαιριών δανεισμού για τις τράπεζες, εμποδίζοντας την πιστωτική επέκταση», τονίζεται.

Το χρέος του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 268% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2019, από 354% το 2014, αλλά εξακολουθεί να είναι το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Λουξεμβούργο.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού. Η AstroBank θα χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή με υπερβολική ρευστότητα.

Σε πρόσφατη του συνέντευξη στον Φιλελύθερο ο CEO της Astrobank Κωνσταντίνος Λοϊζίδης, ανέφερε ότι μέχρι το 2023 η τράπεζα πρέπει να έχει πάνω από 10% απόδοση κεφαλαίου και πάνω από 1% απόδοση σε σχέση με τα στοιχεία ενεργητικού.

Σημείωσε ότι η AstroBank πέραν της εξαγοράς της USB και της πρόσφατης εξαγοράς της Εθνικής, βρίσκεται σε προκαταρκτικές επαφές με μικρότερες τράπεζες για απορρόφησή τους. Τους επόμενους δύο μήνες θα ολοκληρωθεί αύξηση κεφαλαίου ύψους €40 εκ. και η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια θα φτάσει το 16% με 17%.

Σημείωσε ότι «υπάρχει μια κερδοφορία πάνω από €20 εκ.  για το πρώτο δεκάμηνο, σε μια κεφαλαιακή βάση των €180 εκ., δηλαδή πάνω από 10% απόδοση κεφαλαίων που είναι αρκετά υψηλή και είναι πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου των τραπεζών στην Ευροζώνη. Επίσης, είχαμε απόδοση στα return on assets πάνω από 1%».

Της Γεωργίας Χαννή