You are here

Πιο θετικοί οι Fitch για τις τράπεζες

14/01/2022 06:53

 

 

Τα πιστωτικά προφίλ των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της Κύπρου βελτιώνονται, λόγω της σημαντικής προόδου με τα σχέδια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του οίκου, αναμένεται ότι η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσουν τη δυναμική μείωσης των ΜΕΔ το 2022, καθώς η καθεμία έχει προγραμματίσει μια μεγάλη μείωση ΜΕΔ.

Σημειώνεται ότι η οικονομική ανάκαμψη θα βοηθήσει τις τράπεζες να βελτιώσουν οργανικά την ποιότητα του ενεργητικού τους.

Ο οίκος αναθεώρησε τις προοπτικές για τις αξιολογήσεις των τραπεζών σε θετικές το Δεκέμβριο του 2021, αντανακλώντας αυτές τις προσδοκίες.

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις παραμένουν στην κατηγορία «Β», αποτυπώνοντας την ακόμα αδύναμη ποιότητα του ενεργητικού και το κεφάλαιο που επιβαρύνεται έντονα από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα μαζί, αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα του ενεργητικού του κλάδου.

Έκδοση χρέους σε καλύτερη τιμή

Ο οίκος εκτιμά ότι τα βελτιωμένα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών θα πρέπει να τις βοηθήσουν να εκδίδουν χρέος σε καλύτερη τιμή, ώστε να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις τους για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Η Τράπεζα Κύπρου ήταν η πρώτη κυπριακή τράπεζα που εξέδωσε χρέος €300 εκατ. το 2021 για να επιτύχει τον ενδιάμεσο στόχο της για το MREL.

Η Ελληνική Τράπεζα δημιούργησε πρόσφατα ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ομολογιών €1,5 δισ. αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε έκδοση.

Προσδοκίες για μείωση προβληματικών assets

Σύμφωνα με τον οίκο Fitch, τα απομειωμένα δάνεια και τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών (NPEs και κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία ακίνητης περιουσίας) έχουν μειωθεί σημαντικά από τα τέλη του 2019 και αναμένεται ότι θα μειωθούν περαιτέρω το 2022, δεδομένων των σχεδίων πώλησης και των στόχων ποιότητας του ενεργητικού.

Ο οίκος δεν αναμένει σημαντικές εισροές νέων NPEs από δάνεια που ήταν υπό αναστολή, δεδομένης της καλής απόδοσης των δανείων μέχρι στιγμής, από τη λήξη των μορατόριουμ.

Η Τράπεζα Κύπρου στοχεύει σε ποσοστό απομειωμένων δανείων κάτω του 10% έως το τέλος του 2022 και περίπου 5% μεσοπρόθεσμα.

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για μείωση του δείκτη της στο 3%, σε τρία με πέντε χρόνια (εξαιρουμένων των NPEs που καλύπτονται από το σύστημα προστασίας περιουσιακών στοιχείων της Κύπρου).

«Αναμένουμε από τις τράπεζες να αναπτύξουν μια σειρά μεθόδων για να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων τους, συμπεριλαμβανομένων των διαγραφών, της αναδιάρθρωσης και των ανταλλαγών χρέους-περιουσιακών στοιχείων, αλλά δεν αναμένουμε νέες σημαντικές εκχωρήσεις NPEs, εκτός από αυτές που έχουν ήδη ανακοινωθεί», τονίζεται.

Εντός στόχων με το Helix 3 η Τρ. Κύπρου

Αναφορά γίνεται στο ότι η Τράπεζα Κύπρου κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση €0,6 δισ. NPEs και €121 εκατ. κατασχεθέντων ακινήτων στην PIMCO.

Η συναλλαγή, που αναφέρεται ως «Helix 3» και πιθανόν να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022, θα κρατήσει την τράπεζα εντός του χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων της για απομειωμένα δάνεια, σημειώνεται.

Προστίθεται ότι το Helix 3 μειώνει τον δείκτη απομειωμένων δανείων στο 8,6% σε pro forma στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 από 30% στο τέλος του 2019 και 63% στο τέλος του 2014.

Ωστόσο, ο δείκτης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας εξακολουθεί να είναι υψηλός, περίπου στο 18,5% σε pro forma βάση στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.

«Η συνεχής βελτίωση των μετρήσεων ποιότητας του ενεργητικού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της τράπεζας να μειώσει το μεγάλο απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που έχει κατασχεθεί μέσω περαιτέρω πωλήσεων», υπογραμμίζεται.

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν ήταν περίπου €1,3 δισ. pro forma για το Helix 3 στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.

Σε αναμονή για το Project «Starlight» Ελληνικής

Σε ότι αφορά την Ελληνική Τράπεζα, σημειώνεται ότι σκοπεύει να συμφωνήσει στη διάθεση NPEs ύψους €0,7 δισ. φέτος, με βάση το Project «Starlight», που αναμένει ότι θα είναι ουδέτερη ως προς το κεφάλαιο.

Η τράπεζα εκτιμά ότι αυτό θα μείωνε τον δείκτη απομειωμένων δανείων της σε μεσαίο μονοψήφιο αριθμό από 14,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 (εξαιρουμένων των NPEs που καλύπτονται από το σύστημα προστασίας περιουσιακών στοιχείων της Κύπρου).

Το απόθεμα των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Τράπεζας είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό της Τράπεζας Κύπρου, γεγονός που όπως σημειώνεται, είναι ευεργετικό για την εκτίμηση του οίκου για την ποιότητα του ενεργητικού.

Μειωμένο αλλά ψηλό το κεφαλαιακό βάρος

Σύμφωνα με τους Fitch, το κεφαλαιακό βάρος και στις δύο τράπεζες έχει μειωθεί από το τέλος του 2019, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλό και να επιβαρύνει τις αξιολογήσεις.

Τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου αντιστοιχούσαν στο 110% του δείκτη Tier 1 (CET1) στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 (τέλη 2019: περίπου 200%).

Τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας ήταν περίπου το ήμισυ του CET1 στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 (τέλη 2019: περίπου 80%).

 

 

Της Γεωργίας Χαννή