You are here

Επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα Κύπρου o S&P

06/03/2021 13:23

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα (“BBB-“) και επιβεβαιώνει τη σταθερή προοπτική της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οίκου, οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν τους κινδύνους από την παρατεταμένη αρνητική επίδραση της πανδημίας στην ανάπτυξη, τη δημοσιονομική και τραπεζική απόδοση έναντι των οφελών των μεταφορών της ΕΕ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα (RRF), καθώς και την περαιτέρω βελτίωση του προφίλ του χρέους της κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και η ξαφνική διακοπή των τουριστικών ροών ώθησαν την κυπριακή οικονομία σε ύφεση το 2020, με αποτέλεσμα μια σημαντική δημοσιονομική πτώση, με το ακαθάριστο δημόσιο χρέος να φτάνει στο υψηλό 119% του ΑΕΠ.

Αναμένεται ότι η πανδημία COVID-19 θα συνεχίσει να επηρεάζει τις οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές φέτος εν μέσω μερικής ανάκαμψης του τουριστικού τομέα.

Ωστόσο, ένα βελτιωμένο προφίλ δημόσιου χρέους, τα μεγάλα αποθέματα μετρητών της κυβέρνησης και η συνεχιζόμενη πανευρωπαϊκή δημοσιονομική και νομισματική υποστήριξη θα πρέπει να μετριάσουν αυτούς τους κινδύνους, τονίζεται.

Αναφέρεται ότι το 2020, η Κύπρος επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από το COVID-19. Ωστόσο, η συρρίκνωση του ΑΕΠ, που εκτιμάται σε 5,1%, ήταν λιγότερο έντονη από ό, τι αρχικά ανέμενε ο Οίκος για μια μικρή ανοιχτή οικονομία με μεγάλο τουριστικό τομέα. Ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για να μετριάσει τον αντίκτυπο στην οικονομία, η δημοσιονομική θέση της κυβέρνησης μετατοπίστηκε σε έλλειμμα, εκτιμώμενο περίπου στο 5% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με ένα βασικό δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2019. Αυτό οδήγησε σε σημαντική αύξηση του χρέους της γενικής κυβέρνησης σε περίπου 119% στο τέλος του έτους, από 94% το 2019.

Αναμένεται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα το 2021 και η αβεβαιότητα θα παραμείνει υψηλή, καθιστώντας δύσκολες τις προβλέψεις. Ωστόσο, οι βασικές προβλέψεις  δείχνουν μια σχετικά ισχυρή ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του 2021, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,8%. Η εγχώρια ζήτηση θα είναι ο κύριος οδηγός της ανάκαμψης, ενώ ο τουρισμός θα πάρει περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει. Είναι σημαντικό ότι η Κύπρος είναι επιλέξιμη για επιχορηγήσεις ύψους €1 δισ. περίπου (περίπου 5% του ΑΕΠ) από το RRF της ΕΕ, το οποίο αναμένεται ότι θα συνοδεύεται από την εφαρμογή διαρθρωτικών οικονομικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές για μια σταθερή οικονομική ανάκαμψη . Η κεντρική υπόθεση πίσω από αυτό το σενάριο είναι η ευρεία διαθεσιμότητα ενός εμβολίου COVID-19 έως τα μέσα του 2021.

Οι αξιολογήσεις για την Κύπρο παραμένουν περιορισμένες από τα αυξημένα αποθέματα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και από το υψηλό ποσοστό των ΜΕΔ στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο αναμένεται ότι θα αυξηθεί το 2021. Ωστόσο, το ευνοϊκό προφίλ χρέους της χώρας υποστηρίχθηκε περαιτέρω από τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ - ειδικά από τον Μάρτιο του 2020. Η μέση διάρκεια ήταν περίπου οκτώ χρόνια στο τέλος του 2020, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μειώθηκε, κυρίως χάρη στην πρόωρη αποπληρωμή ενός διμερούς δανείου προς τη Ρωσία το 2019 και ένα δάνειο από το ΔΝΤ πέρυσι, καθώς και την έκδοση μακροπρόθεσμων μεσοπρόθεσμων τραπεζογραμματίων ευρώ με χαμηλότερες αποδόσεις. Επιπλέον, οι αρχές διατηρούν σημαντικά ταμειακά αποθέματα, τουλάχιστον ισοδύναμα με εννέα μήνες χρηματοδοτικών αναγκών, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Ο Οίκος επισημαίνει ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει τις αξιολογήσεις για την Κύπρο λόγω της σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και των βελτιωμένων δημοσιονομικών επιδόσεων που στηρίζουν μια σαφώς αισθητή μείωση σε ένα από τα υψηλότερα αποθέματα δημόσιου χρέους στην περιοχή. Θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τις αξιολογήσεις σε περίπτωση παρατεταμένης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον ισολογισμό του τραπεζικού τομέα, μετά από αναμενόμενη αύξηση το 2021.

Εναλλακτικά, υποβάθμιση των αξιολογήσεων θα μπορούσε να προκύψει εάν οι δημοσιονομικές επιδόσεις τα επόμενα χρόνια είναι σαφώς χαμηλότερες από τις τρέχουσες προσδοκίες, απειλώντας τον ρυθμό μείωσης του χρέους της γενικής κυβέρνησης ή εάν οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης απροσδόκητα επιδεινωθούν. 

Η κυβέρνηση θα στηρίζει οικονομική δραστηριότητα

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ώστε, με την πάροδο της πανδημίας, να επανέλθουν σε θετικούς ρυθμούς η ανάπτυξη, η απασχόληση και τα δημόσια οικονομικά λέει ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, με αφορμή την ανακοίνωση του Οίκου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poor’s την Παρασκευή. 

«Ο Οίκος Standard & Poor’s αιτιολογεί την απόφασή του, για επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Δημοκρατίας στη βάση της συνετούς πολιτικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους, των ισχυρών ρευστών διαθεσίμων του Κράτους μέσω των οποίων μειώνεται σημαντικά ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος αναχρηματοδότησης και της συνεχιζόμενης πανευρωπαϊκης δημοσιονομικής και νομισματικής στήριξης» λέει ο κ. Πετρίδης σε γραπτή δήλωσή του.

Επιπρόσθετα, συνεχίζει, ο Οίκος επισημαίνει ότι η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την άποψή του ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με την πιστοληπτική αξιολόγηση είναι γενικά ισοζυγισμένοι, παρόλη τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας που προκλήθηκε από την πανδημία, με τα οφέλη που θα προκύψουν από τις επιχορηγήσεις στα πλαίσια του Μηχανισμού Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης καθώς και της περαιτέρω βελτίωσης του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής χρέους.

Στα ίδια πλαίσια, λέει ο ΥΠΟΙΚ, ο Οίκος Standard & Poor’s τονίζει ως τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μελλοντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Δημοκρατίας, την επιστροφή σε ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, η οποία είναι βαρύνουσας σημασίας για την ουσιαστική μείωση του υψηλού δημόσιου χρέους και παράλληλα την περαιτέρω πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, μετά από την αύξηση που προβλέπεται μέσα στο 2021.

Ο κ. Πετρίδης σημειώνει ακόμη ότι ο Οίκος τονίζει ότι η κυπριακή οικονομία θα σημειώσει ισχυρό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 υποστηριζόμενη από τη σταδιακή βελτίωση της πανδημίας λόγω του εμβολιασμού και της επίτευξης ενός από τα υψηλότερα ποσοστά διενέργειας ελέγχου της νόσου του κορωνοϊού. Ακόμη, τονίζει ότι οι ασκούντες την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, αναμένεται ότι θα παραμείνουν προσανατολισμένοι στη μείωση των αδυναμιών που παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία, στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και στη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

«Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ώστε, με την πάροδο της πανδημίας, να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση (συγκράτηση της ανεργίας) όσο και τα δημόσια οικονομικά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Κυβέρνηση στηρίζει την κυπριακή οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, κατά τρόπο στοχευμένο και ευέλικτο και προωθώντας, παράλληλα, τα κατάλληλα οικονομικά σχέδια τα οποία θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων» καταλήγει ο Υπουργός Οικονομικών.

Της Γεωργίας Χαννή