You are here

Επιβεβαίωση αξιολογήσεων από S&P με σταθερό outlook

05/09/2020 01:03

Σε επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Κύπρου στο BBB-προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s. Οι προοπτικές είναι σε σταθερό ορίζοντα.

Ο οίκος διατηρεί σταθερό τον ορίζοντα της διαβάθμισης της Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2018.

Όπως τονίζει ο οίκος, η ένταξη της Κύπρου στην ευρωζώνη, η ισχυρή θέση σε μετρητά, οι σταθερές προοπτικές ανάπτυξης και οι ιστορικά συνετές δημοσιονομικές πολιτικές θα μετριάσουν τις επιπτώσεις του COVID-19 στην πιστοληπτική ικανότητα.

«Οι σταθερές προοπτικές αποτυπώνουν την άποψή μας για τις σταθερές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Κύπρου, βελτιώνοντας τη δυναμική του δημόσιου χρέους και το ιστορικό των τρεχουσών δημοσιονομικών πλεονασμάτων έναντι των υψηλών αποθεμάτων δημόσιου και ιδιωτικού χρέους», αναφέρει ο οίκος.

Ο οίκος κάνει αναφορά ωστόσο στην «εγγενή ευπάθεια της μικρής ανοικτής οικονομίας της χώρας, δεδομένου του μεγάλου τουριστικού της τομέα και της έκθεσης σε εξωτερικά σοκ, όπως η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19».

Βοηθά η ένταξη στην ΕΕ

Στην ανακοίνωσή του ο οίκος σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις υποστηρίζονται από την πλούσια οικονομία της Κύπρου και τις σταθερές προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη δέσμευση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να λειτουργούν με δημοσιονομικά πλεονάσματα και πρόοδο για την αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού τομέα.

«Πιστεύουμε ότι η ένταξη στην ΕΕ υποστηρίζει την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου, ιδιαίτερα οι ευνοϊκές αποφάσεις που λαμβάνονται τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τους τελευταίους μήνες», τονίζεται.

Με εξαίρεση το 2018 λόγω της συναλλαγής της ΣΚΤ, τα συνεπή δημοσιονομικά πλεονάσματα έβαλαν τον δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ της κυβέρνησης στην ταχεία πτωτική πορεία. Ενώ το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό, η προληπτική διαχείριση του χρέους έχει βελτιώσει σημαντικά το προφίλ δημόσιου χρέους της χώρας, όπως και οι ιδιαίτερα υποστηρικτικές νομισματικές πολιτικές που εισήγαγε η ΕΚΤ από το 2012.

Επιπλέον, τονίζεται ότι οι αρχές διατηρούν σημαντικά ταμειακά αποθέματα, τουλάχιστον ισοδύναμα με εννέα μήνες χρηματοδοτικών αναγκών, μειώνοντας τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Ο οίκος εξηγεί ότι οι περιορισμοί αξιολόγησης που αναμένεται ότι θα ενισχυθούν από τις επιπτώσεις του COVID-19 -περιλαμβάνουν τα αυξημένα αποθέματα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους της Κύπρου και το ακόμη υψηλό ποσοστό ΜΕΔ στο τραπεζικό σύστημα.

Επιπλέον, η Κύπρος είναι πιο ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς από τις μεγαλύτερες, πιο διαφοροποιημένες οικονομίες. Αυτό οφείλεται στη μικρή ανοιχτή οικονομία της χώρας με έναν σημαντικό τουριστικό τομέα, και παρά το γεγονός ότι έχει έναν αρκετά διαφοροποιημένο τομέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών από επαγγελματικές υπηρεσίες, πληροφορίες, επικοινωνία, χρηματοδότηση και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Οι S&P εκτιμούν ότι η οικονομία της Κύπρου θα συρρικνωθεί κατά 7,3% το 2020 πριν ανακάμψει κατά 5,5% το 2021, χάρη στη σταθεροποίηση της εγχώριας ζήτησης και την υπόθεση ότι ένα αποτελεσματικό εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο από τα μέσα του 2021.

Μέτρα για περιορισμό COVID-19

Για τα μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις υγειονομικές αρχές για να περιορίσουν τον ιό, σημειώνεται ότι σε συνδυασμό με την πτώση της εξωτερικής ζήτησης, επηρέασαν αρνητικά την εγχώρια οικονομία. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ περίπου 12% της απασχόλησης και περίπου το 20% των συνολικών εξαγωγών.

«Αναμένουμε ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής θα παραμείνουν προσανατολισμένοι στη μείωση των οικονομικών τρωτών σημείων και στη βελτίωση της υγείας του χρηματοπιστωτικού τομέα», αναφέρεται.

Αναμένεται ότι η ανεργία θα αυξηθεί το 2020, μετά από χρόνια σταθερής παρακμής.

Τα άμεσα δημοσιονομικά μέτρα θα δημιουργήσουν έλλειμμα 4,6% του ΑΕΠ το 2020. Μικρό έλλειμμα αναμένεται και για το 2021 και στη συνέχεια πλεόνασμα.

Το δημόσιο χρέος εκτιμάται να ανέλθει στο 118% περίπου του ΑΕΠ το 2020 πριν μειωθεί σταθερά τα επόμενα χρόνια λόγω της οικονομικής ανάκαμψης και της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Αύξηση στα ΜΕΔ

Για τις τράπεζες, σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις του COVID-19 θα επιδεινώσουν τα ήδη υψηλά ΜΕΔ του τραπεζικού συστήματος, ειδικά όταν λήξει η περίοδος αναστολής των δανείων που εισήγαγε η κυβέρνηση.

Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά ότι ότι η χαμηλή συμμετοχή στο σχέδιο Εστία και οι τροποποιήσεις του νόμου περί εκποιήσεων που επικυρώθηκαν πρόσφατα από το Ανώτατο Δικαστήριο θα καθυστερήσουν την αντιμετώπιση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Πρόκληση, παραμένει τονίζεται η βελτίωση της νοοτροπίας πληρωμών παρά τις τεράστιες προσπάθειες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των τραπεζών.

Ο οίκος θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης των αξιολογήσεων στην Κύπρο εάν ο τραπεζικός τομέας μειώσει ουσιαστικά τα ΜΕΔ και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες βελτιωθούν, παράλληλα με την ταχύτερη από την αναμενόμενη απομόχλευση στην οικονομία ή την ισχυρότερη εξωτερική απόδοση.

Αντίθετα, υποβάθμιση  των αξιολογήσεων θα μπορούσε να προέλθει από σημαντικά χαμηλότερη από την προβλεπόμενη οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, εμποδίζοντας την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού χρέους και τις βελτιώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μια αρνητική δράση αξιολόγησης θα μπορούσε επίσης να συμβεί εάν, αντίθετα με τις προσδοκίες, οι δημοσιονομικές επιδόσεις δεν βελτιωθούν και το δημόσιο χρέος αυξηθεί σημαντικά.

Της Γεωργίας Χαννή